logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kod towarowy

commodity code

Kod stosowany w systemie zharmonizowanym w celu klasyfikowania towarów najczęściej występujących w produkcji i w handlu.
kolejowy wagon towarowy

railway truck

Zob. wagon kolejowy.
kontenerowa stacja towarowa

Container Freight Station - CFS

Baza, w której (w przypadku eksportu) przyjmuje się od klientów ładunki mniejsze od kontenera (LCL) w celu upakowania ich w kontenerach, albo w której (w przypadku importu) ładunki są wypakowywane z kontenerów i dostarczane klientom.
pozycja towarowa

goods item

Pewna ilość produktów tego samego typu, dająca się zidentyfikować jako osobna grupa, traktowana w jakimś okresie jako przedmiot sprzedaży.
znak towarowy

trade mark

Obiekt lub słowo/słowa prawnie zastrzeżone dla produktów wytwórcy lub handlowca.
stawka sprecyzowana

specified rate

Stawka wyszczególniona w rezolucji konferencji na temat koordynacji taryf towarowych organizowanej przez IATA.
stawka towarowo-skrzyniowa

commodity box rate

Stawka ustalana według klasyfikacji towarowej, której wysokość podawana jest dla jednego kontenera.
towary przychodzące

incoming goods

Wielkość masy towarowej dostarczona klientowi przez jego dostawców w danym okresie, wyrażona w kategoriach ilościowych lub finansowych.
towary wychodzące

outgoing goods

Wielkość masy towarowej przeznaczonej przez dostawcę do wysyłki do klienta, wyrażona w kategoriach ilościowych lub finansowych.
ruch towarów

goods movement

Przepływ towarowy konkretnego produktu lub grupy produktów, wyrażony w kategoriach ilościowych lub finansowych. Przepływ ten można przedstawić za pomocą następującej formuły:
OS + I - O = CS
OS = zapas na początku okresu (zapas otwarcia),
I = całość wpływających towarów w tym okresie,
O = całość towarów wypływających w tym okresie,
CS = zapas na koniec okresu (zapas zamknięcia).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj