logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
polecenie wydania

stores requisition

Dokument zawierający polecenie wydania klientowi określonego wyrobu z magazynu przedsiębiorstwa.
wydanie magazynowe

warehouse issue

Fizyczne czynności związane z wydaniem z magazynu dóbr materialnych dla ustalonego odbiorcy wraz z potwierdzeniem przez wydającego i odbierającego przekazanych dóbr.
wydanie masowe

bulk issue

Jednorazowe wydanie z magazynu dużej ilości określonego materiału lub wyrobu nie związane z konkretnym zleceniem produkcyjnym. Stosuje się w przypadku drobnych i tanich pozycji asortymentowych dla uniknięcia wielokrotnego przetwarzania wydań tego samego materiału związanych z tym kosztów.
wydanie materiału

material issue

1. Wydanie konkretnej ilości określonego materiału z magazynu z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
2. Materiały wydawane z magazynu z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
3. Wyrażona w mierniku ilościowym lub wartościowym ilość materiału wydanego z magazynu w konkretnym okresie z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
4. Sprawdzenie możliwości wydania konkretnej ilości określonego materiału z magazynu na potrzeby produkcji.
strefa wydań

dispatch zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności organizacyjno-technicznych związanych z wydaniem i ekspedycją towarów.
cykl wydania

issue cycle

Okres od sformułowania zapotrzebowania na materiał, poprzez pobranie go z miejsca magazynowania, do dostarczenia go na miejsce przeznaczenia.
zlecenie materiałowe

material order

Dokument, na podstawie którego następuje wydanie konkretnej ilości określonego materiału z magazynu produkcyjnego. Zob. magazyn produkcyjny.
magazynek przy rozdzielni

work issuing store

Miejsce, w którym przechowywane są materiały i wyroby oczekujące na obróbkę. Przyjęcia i wydania w magazynku przy rozdzielni dokumentowane są w przewodniku i odbywają się na podstawie decyzji rozdzielcy. Wydanie następuje po wydawaniu pracy. Zob. przewodnik, wydawanie pracy.
zapas końcowy

all-time stock

Zapas tworzony ze względu na zaprzestanie produkcji danego wyrobu. Jego początkowa wielkość odpowiada zakończonemu zamówieniu końcowemu. Wydania z tego zapasu są zwykle ściśle kontrolowane dla uniknięcia zużycia go niezgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Zob. zamówienie końcowe.
zagospodarowanie powierzchni magazynowej

warehouse space management

Rozmieszczenie względem siebie stref funkcjonalnych, uwarunkowane wewnętrznymi ustaleniami przepływu towarów oraz lokalizacją magazynu. Pod względem funkcjonalnym powierzchnia magazynowa dzieli się na strefy: przyjęć, składową, kompletacji i wydań.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj