logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
planowanie stałej ilości wyrobów finalnych

rate-based master production planning

Technika planowania produkcji wyrobów finalnych stosowana w systemach produkcyjnych opartych na koncepcji "dokładnie na czas". Polega ona na tym, że wielkość produkcji danego wyrobu finalnego planuje się w krótkich okresach (dzień, tydzień, dekada) zawsze w stałej wielkości, wynikającej z dysponowanego zapasu elementów składowych. Zob. dokładnie na czas.
wyrób finalny

finished product

Wyrób, który może być sprzedany lub może równocześnie być materiałem potrzebnym do wykonania innego wyrobu.
zapas wyrobów finalnych

finished product inventories

Zapas, z którego realizuje się dostawy do klienta. Obejmuje również zrealizowane, lecz nie zafakturowane dostawy.
wyrób

product

Surowiec, półfabrykat, wyrób finalny oraz zespół lub część tego wyrobu, jeżeli występują one w obrocie towarowym.
grupa wyrobów

product group

1. Zbiór wyrobów charakteryzujący się jedną lub kilkoma cechami wspólnymi, np. konstrukcją czy technologią wytwarzania.
2. Zbiór wyrobów finalnych i/lub ich wersji i odmian przeznaczony do sprzedaży na określonym segmencie rynku.
Inna nazwa: rodzina wyrobów (product family).
zespół finalny

final assembly, top assembly

Najwyższy stopień złożoności zespołu montowanego w przedsiębiorstwie lub ostateczny montaż danego wyrobu.
producent finalny

original equipment manufacturer

Producent korzystający z dostarczanych mu wyrobów do montażu sprzedawanych przez siebie wyrobów.
harmonogram montażu finalnego

final assembly schedule

Plan zawierający ilości wyrobów i terminy montażu finalnego w celu uzupełnienia zapasu w magazynie (w przypadku głównego harmonogramu produkcji na magazyn) lub dostawy do klienta (w przypadku głównego harmonogramu produkcji w wersji na indywidualne zamówienie). Opracowywany jest przy uwzględnieniu potencjału montażu i zaawansowania produkcji. Na jego podstawie następuje kompletacja elementów do montażu finalnego.
zapas o niskim zużyciu

slow moving stock

Zapas wyrobu finalnego o niskim i/lub nieregularnym popycie.
wytwarzanie

manufacturing

Powstawanie wyrobów (części, komponentów, zespołów, półproduktów i wyrobów finalnych). Termin stosowany na ogół do operacji fizycznych, koniecznych do powstania wyrobu. Zob. produkcja, produkować, wielkość produkcji.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj