logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
okresowy system zamawiania

periodic ordering system

System zamawiania, w którym w stałych odstępach czasu dokonuje się przeglądu stanu zapasów. Na podstawie jego wyniku ustala się wielkość zamówienia i termin jego złożenia. Zob. system sQ, sS, sT.
zasady zamawiania

ordering rules

Zbiór instrukcji dotyczących warunków składania zamówień u dostawców. Instrukcje te obejmować mogą wyszczególnienie kategorii zamówień, poziomy informacyjne, wielkość zamówień.
zamawianie

ordering

Działanie polegające na składaniu do dostawcy prośby o dostawę określonej ilości konkretnych wyrobów z określonymi warunkami dostawy. Obejmuje ono: określenie wymaganej ilości, uzgodnienie warunków dostawy, rejestrację złożonego zamówienia, zawarcie umowy z dostawcą, kontrolę realizacji zamówienia.
system zamawiania

order point system

Sposób wyznaczania momentu składania zamówienia i ...

Więcej ...

procedura zamawiania

ordering procedure, ordering system

1. Sposób, w jaki przebiega dostawa zamówionych przez klienta wyrobów.
2. Zapisany zbiór zasad składania zamówień.
częstotliwość zamawiania

ordering frequency

Liczba zamówień na dany wyrób złożona w określonej jednostce czasu.
automatyczne zamawianie (w sklepie)

Automated Store Ordering

System automatycznie generujący zamówienia w sklepie, kiedy zapas na półce spada poniżej ustanowionego poziomu. System komputerowy kontroluje zapasy w sklepie w relacji do systemu dostaw i poziomu sprzedaży (używając danych ze skomputeryzowanych punktów sprzedaży). Zob. EPOS.
zapas informacyjny

reordel level

Jeden z parametrów sterujących w systemie zamawiania opartym na poziomie informacyjnym, rozumiany jako suma popytu w cyklu uzupełniania zapasów i zapasu zabezpieczającego.
zamówienie elektroniczne

electronic order

Dokument zewnętrzny wyszczególniający zamawiane produkty lub usługi, przesyłany drogą elektroniczną.
transakcja specjalna

special deal

Transakcja handlowa wykraczająca poza standardowe procedury zamawiania, zatwierdzania itd.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj