Logo
Wydrukuj tę stronę

PKP Intercity informuje pasażerów o śladzie węglowym

PKP Intercity informuje pasażerów o śladzie węglowym Fot. PKP Intercity

Od 2 czerwca 2021 r. osoby, które na stronie www.intercity.pl sprawdzają połączenia przewoźnika, mogą się dowiedzieć jaki ślad węglowy pozostawi ich podróż pociągiem i o ile korzystniejsza dla środowiska będzie pod tym względem w porównaniu z innymi środkami transportu.

PKP Intercity chce szerzyć wśród pasażerów świadomość oddziaływania poszczególnych środków transportu na środowisko. Kolej bowiem charakteryzuje się ponad 3 razy mniejszą emisją dwutlenku węgla niż transport drogowy i ponad 8 razy mniejszą niż lotniczy, co czyni ją najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. W tym celu od 1 czerwca br. PKP Intercity wprowadziło w systemie e-IC informację dla pasażerów nt. śladu węglowego, jaki pozostawi ich podróż pociągiem oraz tego, o ile bardziej ekologiczna będzie ona od przejazdu samochodem lub lotu samolotem. Na tegoroczne wakacje planowane jest wdrożenie nadruku na biletach z informacją o śladzie węglowym.

- Chcemy stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. Co więcej, kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego ma ambicję stać się w najbliższych latach środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby mieszkańców kraju. Wybierając pociągi PKP Intercity zamiast transportu drogowego, w samym 2020 roku Polacy przyczynili się do mniejszej o 460 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku. Dzięki temu zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez przyciągnięcie osób dotychczas korzystających z transportu indywidualnego - tłumaczy Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

W jak dużym stopniu wybór środka transportu przekłada się na emisję CO2, widać na konkretnych przykładach. W przypadku podróży PKP Intercity ze Szczecina do Gdańska emitowanych jest 11 kg dwutlenku węgla na pasażera, przy 37 kg przy podróży samochodem i 70 kg samolotem. Podróż między Poznaniem a Krakowem to 13 kg emisji CO2 przy wyborze pociągu, 46 kg dla samochodu i 81 kg dla samolotu. Z kolei wybierając się z Warszawy do Wrocławia, należy liczyć się z emisją na poziomie 11 kg w przypadku pociągu, 41 kg w transporcie kołowym i aż 98 kg drogą powietrzną*. Należy także pamiętać, że w przypadku najbardziej emisyjnych podróży lotniczych, często trzeba założyć dojazd do i z podmiejskiego lotniska - co oznacza dodatkowy czas podróży i kolejne kilogramy emisji.

Pasażerowie postrzegają kolej jako ekologiczny środek transportu
Świadomość ekologiczna podróżnych systematycznie rośnie. Już 86% pasażerów pociągów PKP Intercity postrzega kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego - tak wynika z ankiety online dotyczącej m.in. kwestii podejścia podróżnych do ekologii, przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2021 r. wśród pasażerów PKP Intercity. We wrześniu ubiegłego roku uważało tak 76% podróżnych. Według deklaracji 51% osób podróżujących składami przewoźnika kwestie związane z ekologią mają wpływ na to, jaki środek transportu oni wybierają. To wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do września 2020 roku, kiedy taką deklarację składało 44% pasażerów.

Wspólnie dla środowiska
Pomimo, że kolej już teraz wyróżnia niska emisja w porównaniu z innymi środkami transportu, PKP Intercity nie ustaje w wysiłkach, by być jeszcze bardziej "eko" - przewoźnik pracuje nad offsetem ekologicznym. Pasażerowie, których świadomość ekologiczna cały czas rośnie, będą mogli wziąć bezpośredni udział w osiągnięciu neutralności klimatycznej przez PKP Intercity, decydując się na dobrowolną opłatę dodatkową. Ta będzie w całości przeznaczona na cele ekologiczne. Spółka planuje wraz z Lasami Państwowymi realizować nasadzenia w wybranych przez podróżnych województwach, co strony potwierdziły podpisując list intencyjny.

Zielone inwestycje w nowoczesny tabor
Kluczem do dalszego rozwoju kolei w duchu prośrodowiskowym są intensywne inwestycje taborowe. Od grudnia 2017 r. PKP Intercity konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", którego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. W 2021 rok przewoźnik wszedł z zakontraktowanymi umowami o łącznej wartości ponad 5 mld zł brutto.

Chcąc skutecznie realizować plany rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślone przez Komisję Europejską do 2050 r., Spółka ogłosiła na początku 2021 r. kontynuację strategii taborowej do 2030 roku, w ramach której zainwestuje w nowoczesny tabor 19 mld zł. Plany wyznaczają następujące cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90% do 2050 r., podróże rozkładowe poniżej 500 km neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz kolej jako główny i najmniej emisyjny środek transportu zbiorowego. W efekcie inwestycji flotę przewoźnika zasilą m.in. nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2.


*Ślad węglowy podawany jest dla jednego pasażera. Wyliczany jest na podstawie danych CER (Community of European Railways and Infrastructure) w następujący sposób: odległość handlowa przemnażana jest przez uśredniony poziom emisji w wysokości: pociąg 28 g CO2/pkm, samochód 102 g CO2/pkm, samolot 244 g CO2/pkm.

Źródło: PKP Intercity

O innych działaniach na rzecz ekologii czytaj także:
- PCC Intermodal angażuje się w ochronę środowiska naturalnego
- DACHSER rozwija program bezemisyjnych dostaw
- Tetra Pak chce tworzyć zrównoważone opakowania
- Polscy Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego wybrani!
- Panattoni przechodzi na zieloną energię

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 04 czerwiec 2021 13:01
© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania