Logo
Wydrukuj tę stronę

Odpowiedzialność przewoźnika za przekroczenie czasu pracy kierowcy w porze nocnej

Polecamy! Odpowiedzialność przewoźnika za przekroczenie czasu pracy kierowcy w porze nocnej

W związku z realizacją zawartych kontraktów, zatrudnieni przez pewną firmę kierowcy wykonują część swojej pracy w nocy tj. od godziny 16:00 jednego dnia do godziny 3:00 dnia następnego. Czy mając na uwadze ostatnią nowelizację ustawy o transporcie drogowym mogą bez przeszkód realizować powyższe przewozy? Dodatkowo trzeba nadmienić, że w regulaminie pracy firma ma zapisane, że praca w porze nocnej to praca pomiędzy godziną 00:00 a godziną 4:00.

Odpowiedź eksperta: Pojęcie pracy w porze nocnej w odniesieniu do kierowców nie jest nowością. Zgodnie z preambułą Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego badania wykazały, że organizm ludzki jest w nocy bardziej wrażliwy na zakłócenia środowiska i na pewne uciążliwe formy organizacji pracy oraz że długie okresy pracy w porze nocnej mogą być szkodliwe dla zdrowia pracowników i mogą zagrażać ich bezpieczeństwu oraz, ogólnie, bezpieczeństwu drogowemu.


Powyższa dyrektywa została zaimplementowana do systemu prawnego w Polsce przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Zgodnie z art. 2 pkt. 6a ustawy o czasie pracy kierowców pora nocna oznacza okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00. Natomiast zgodnie z art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców w przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy kierowca wykonujący swoją pracę od godziny 16:00 od godziny 03:00 przekroczy dziesięciogodzinną normę wynikającą z art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców (łączny czas pracy wynosił będzie 11 godzin).


W tym miejscu należy zwrócić uwagę na różnicę w brzmieniu ustawy o czasie pracy kierowców a Dyrektywy 2002/15/WE i wynikających z tego nieścisłości. Mianowicie art. 7 Dyrektywy 2002/15/WE stanowi o ograniczeniach w pracy kierowcy w porze nocnej w każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie. Natomiast wspomniany już art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców stanowi o ograniczeniu w danej dobie. Wspomniane różnice mogą wprowadzić chaos w wykładni i interpretacji powyższych norm prawnych, a co za tym idzie, prawidłowości wyliczenia 10 godzin pracy w porze nocnej. Najbezpieczniejszym wyjściem będzie wyliczenie 10 godzin w każdych 24 godzinach poprzedzających i następujących po pracy w godzinach nocnych.

 

Konsekwencje
Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym nie nakładają nowego obowiązku na przewoźników – związanych z ograniczeniami w pracy kierowcy w porze nocnej, lecz uprawniają Inspekcję Transportu Drogowego do kontrolowania obowiązków wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców. Zgodnie z załącznikiem nr 4 l.p. nr 5.12 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej zagrożone jest karą 50 złotych, natomiast zgodnie z pkt 2 za każdą rozpoczętą godzinę do 3 godzin -100 złotych.


Dodatkowo należy pamiętać, iż zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. przekroczenie 10 godzinnego czasu pracy, jeżeli praca wykonywana jest w porze nocnej od 1 do mniej niż 3 godzin stanowi poważne naruszenie, natomiast każda godzina naruszenia od 3 godzin stanowi bardzo poważne naruszenie.


Podstawa prawna:

Stan prawny publikacji (data): 2018-10-08

Ostatnio zmieniany w wtorek, 23 październik 2018 10:14
Beniamin Niedbalski

Prawnik, absolwent Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa transportowego. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz szkoleniach poświęconych wyżej wymienionej tematyce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, oddziale legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, wydziale prawnym Inspekcji Transportu Drogowego oraz spółce transportowej. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim. Prywatnie miłośnik muzyki oraz podróży.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania