Zaloguj się

Polski transport wodny śródlądowy w 2019 roku

Polski transport wodny śródlądowy w 2019 roku Fot. Pixabay

Od 2016 r. ilość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową systematycznie się zmniejsza. Przyczyną tego są niekorzystne warunki nawigacyjne polskich rzek.

Stan dróg wodnych śródlądowych
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2019 r. wyniosła 3722 km, tj. o 68 km więcej niż przed rokiem. 2512 km tej sieci stanowiły uregulowane rzeki żeglowne. Eksploatowanych przez żeglugę było 3513 km, czyli 94,4% dróg żeglownych. Wymagania stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV i V) w 2019 r. spełniało w Polsce tylko 206 km długości dróg wodnych, tj. 5,5%. Pozostałe drogi wodne o znaczeniu regionalnym (klasy I, II i III) miały w 2019 r. łączną długość 3516 km.

Tabor żeglugowy
Tabor polskiego transportu śródlądowego nie przedstawia się najlepiej. Liczba pchaczy oraz holowników stanowiących tabor holowniczy żeglugi śródlądowej w 2019 r. wyniosła 179 sztuk, tj. o 22 mniej niż w roku poprzednim. Tabor pasażerski liczył 130 jednostek, tj. o 7 więcej niż rok wcześniej. Do 80 zmniejszyła się liczba barek z własnym napędem - o 9 jednostek oraz liczba barek bez własnego napędu o 60 jednostek (do 402). Ponad 83% taboru barkowego stanowią jednostki bez własnego napędu, przy czym blisko połowę z nich wyprodukowano w latach 1949-1979. Jego wiek znacznie przekracza normatywny okres użytkowania, a dalsza eksploatacja możliwa jest jedynie dzięki stałej modernizacji.

Przewozy transportem wodnym śródlądowym
Na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej ma wpływ przede wszystkim stan dróg wodnych. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, a więc stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. W 2019 r. żeglugą śródlądową przetransportowano 4680,9 tys. ton ładunków, a w ujęciu pracy przewozowej wykonano 655,8 mln tkm. Wartości te były mniejsze niż przed rokiem odpowiednio o 8,4% i 16,2%. W porównaniu z 2018 r. w transporcie krajowym odnotowano zmniejszenie przewozów ładunków o 3,4% (do 2348,5 tys. ton) oraz pracy przewozowej o 31,7% (do 66,1 mln tkm). Powodem był spadek przewozów ładunków z grupy węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny.
Blisko połowa przewozów towarów zrealizowanych żeglugą śródlądową przez polskich armatorów odbyła się w ramach transportu międzynarodowego (49,8%). W skali roku odnotowano spadek wielkości przewozów między portami zagranicznymi (o 10,2%), choć ich udział w transporcie międzynarodowym ogółem był dominujący i w 2019 r. wyniósł 81,6% (wzrost o 2,4 p. proc.). O 17,6% zmniejszyły się przewozy ładunków eksportowanych, a o 30,5% importowanych. Eksport stanowił 12,9 % ogółu przewozów międzynarodowych, a głównym jego kierunkiem były Niemcy. W strukturze przewożonych ładunków w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominowały towary z grupy rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf, uran i tor (37,9%).
Z transportu śródlądowego korzysta też mniej pasażerów. Liczba osób przewiezionych statkami pasażerskimi żeglugi śródlądowej zmniejszyła się w skali roku o 2,4%

Informacje sygnalne dotyczące raportu GUS

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

O żegludze śródlądowej czytaj także:
- Zmiany w roli i funkcjonowaniu portów żeglugi śródlądowej w lądowo - morskich łańcuchach logistycznych
- Użeglownienie Wisły w Internecie

Ostatnio zmieniany w piątek, 31 lipiec 2020 14:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe