Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: logistyka

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility - Czy rok 2020 będzie rokiem recesji w branży logistycznej?

Branża logistyczna spowalnia, a rok 2020 przyniesie recesję - takie wnioski płyną z Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących Agility na rok 2020, przygotowanego w oparciu o ankietę, w której uczestniczyło 780 respondentów z całego świata. Na sytuację wpływa: presja na obniżenie obrotów handlowych, niepewna perspektywa wzrostu i tarcia na linii USA - Chiny.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - trwają konsultacje społeczne

Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, których celem jest określenie ram realizacji przebudowy i rozbudowy układu komunikacyjnego Polski, w tym wyznaczenie korytarzy drogowych i kolejowych związanych z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Subskrybuj to źródło RSS
Strony internetowe