Zaloguj się

Wyzwania dla logistyki w elektronicznej gospodarce

  •  Cellary Wojciech,Zaborowska-Princ Lucyna
  • Kategoria: E-gospodarka
Rozmowa z profesorem Wojciechem Cellarym

Lucyna Zaborowska-Princ
: Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest dzisiaj niezbędne do sprawnego i efektywnego działania praktycznie każdej organizacji, szczególnie w obszarze logistyki. W związku z tym poświęca się dużo uwagi zagadnieniom nowych projektów informatycznych i rozbudowie istniejących narzędzi, co znajduje także odpowiednie odzwierciedlenie w budżetach przedsiębiorstw. Jednocześnie logistyka jest tym obszarem w firmach, w którym silnie
poszukuje się sposobów redukcji kosztów. Wobec tych sprzecznych oczekiwań bardzo istotne staje się wyraźne określenie roli informatyki w logistyce, a w szczególności jej wkładu w tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jaka jest ta rola?
Wojciech Cellary
: Istnieje zasadniczy związek między stosowanymi rozwiązaniami informatycznymi, a zdolnością do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dzięki logistyce. Logistyka polega na organizowaniu i zarządzaniu dostawami produktów materialnych, które są rozproszone na pewnym obszarze terytorialnym. Z oczywistych względów realizacja dostawy produktów materialnych wymaga czasu. Natomiast elektroniczna informacja przesyłana przez Internet i inne sieci telekomunikacyjne praktycznie nie podlega ograniczeniom czasu i przestrzeni. Innymi słowy, elektroniczna informacja o pewnym ważnym dla przedsiębiorstwa fakcie, który zachodzi w dowolnym miejscu na dowolnie dużym obszarze terytorialnym, dociera do logistycznego centrum decyzyjnego praktycznie natychmiast po jej wytworzeniu. Przesłanie jej jest zawsze szybsze niż transport jakiegokolwiek produktu materialnego. Co więcej - informacja może wyprzedzać pewne fakty. Na przykład do logistycznego centrum decyzyjnego może na bieżąco docierać nie tylko informacja o wyprodukowaniu danego produktu i umieszczeniu go w magazynie, ale wyprzedzająca informacja o aktualnych planach produkcyjnych. Informatyka pozwala zatem zbudować precyzyjny i na bieżąco uaktualniany obraz całych łańcuchów i sieci dostaw. Ten obraz jest podstawą optymalizacji zarządzania dostawami, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie dochodów i obniżenie kosztów. Warto zauważyć, że środki i warunki transportu są bardzo podobne we wszystkich firmach - podobne są ciężarówki konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, które jeżdżą po tych samymi drogach, towary konkurujących przedsiębiorstw wozi ta sama kolej po tych samych torach oraz bardzo podobne do siebie samoloty korzystające z tych samych lotnisk. Na transporcie trudno zatem zbudować przewagę konkurencyjną. O takiej przewadze decyduje dzisiaj zdolność do pozyskania i przetworzenia informacji. To skojarzenie bieżącej informacji o podaży, popycie i możliwościach transportu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo, które szybciej - czyli bardziej automatycznie - zdobędzie te informacje i potrafi zrobić z nich lepszy użytek - czyli podjąć na ich podstawie lepsze decyzje zarządcze - wygrywa na rynku. Bój o logistykę, to bój o elektroniczną informację.

Artykuł pochodzi z czasopisma
Ostatnio zmieniany w piątek, 15 wrzesień 2006 13:51
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe