Zaloguj się

Europejska gospodarka elektroniczna w liczbach

Szybki rozwój e-gospodarki na świecie doprowadził do sytuacji, gdzie nie tylko interesujące, ale wręcz konieczne stało się obserwowanie trendów rozwojowych oraz ich liczbowej charakterystyki. Statystyki gospodarcze, obejmujące głównie kraje europejskie, prowadzone są przez Eurostat. Ma to z jednej strony tę zaletę, że otrzymuje się materiał ujednolicony i porównywalny. Wadą jest natomiast fakt co najmniej dwuletniego odstępu między aktem badania i publikowania wyników.

Informacje statystyczne, dotyczące oceny określonych zjawisk (problemów) w poszczególnych krajach należących do Unii Europejskiej lub kandydujących do niej, dotyczą z reguły roku 1999.
Jednakże w 2001 roku Eurostat przeprowadzi! specjalne badania pilotażowe dotyczące zaawansowania rozwoju gospodarki elektronicznej w krajach europejskich. Wprawdzie nie wszystkie kraje Unii przekazały swoje dane, a w przeciągu roku 2001/02 sytuacja mogła się nieco zmienić, tym niemniej są to najświeższe dane porównywalne, a grupa badanych krajów jest relatywnie duża. Weszło do niej 13 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyniki dotyczą przedsiębiorstw powyżej 10 zatrudnionych. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy:
• małe i średnie, gdzie zatrudnienie wynosiło od 10 do 245 osób
• duże, gdzie zatrudnienie wynosiło powyżej 250 osób.
 
 
Kraje należące do Unii Europejskiej
Poniżej zaprezentowane zostały głównie wyniki badań, które mogą zainteresować czytelników Logistyki. W przypadku uwzględnienia podziału na 2 grupy przedsiębiorstw: małe i średnie oraz duże, widać znacznie wolniejszy proces informatyzacji w grupie pierwszej.
Stosowanie komputerów w przedsiębiorstwach jest już zjawiskiem masowym. Nawet firmy małe niewiele różnią się stanem posiadania od dużych. Opóźnione natomiast relatywnie jest stosowanie technologii Internetu w małych firmach.
Przyczyny znacznie słabszego zaangażowania się małych i średnich firm w technologię internetową wyjaśnia w dużej mierze rys. 2, gdzie eksponowane są zresztą raczej trudności techniczne.
Technologie informatyczne mogą być wykorzystywane na różnych etapach procesów zakupów i sprzedaży. Mogą obejmować marketing oferowanych produktów, przyjmowanie zamówień, ich realizację i regulowanie należności. Jednakże wszystkie te procesy wymagają wcześniejszego stworzenia warunków, w których obie strony transakcji będą czuły się bezpiecznie, a szczególnie dotyczy to czynności płacenia.
 

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2002/6.
 
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 24 wrzesień 2012 13:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe