Zaloguj się

Czytaj czasopismo "Logistyka"!

Czasopismo Logistyka to nowoczesny dwumiesięcznik popularno-naukowy, który w nowej odsłonie z powodzeniem wszedł na rynek biznesu. Inspiruje przedsiębiorców i dostarcza praktycznych rozwiązań w oparciu o innowacyjne rozwiązania, aktualne trendy i unikatową wiedzę. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, odbiorcami naszych mediów są głównie managerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą i łańcuch dostaw. Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw.


Prenumerata czasopisma "Logistyka":

Paula Wojdylak
tel. 887 871 194
e-mail: Paula.Wojdylak@pit.lukasiewicz.gov.pl

prenumerata
  1. Cena prenumeraty rocznej, redakcyjnej (obejmuje 6 kolejnych numerów) wynosi 234 zł 209 zł (w tym 8% VAT)
  2. Czasopismo i fakturę wysyłamy po dokonaniu przedpłaty równej 100% wartości zamówienia i wpłynięciu należności na nasze konto.
  3. Koszty przesyłki ponosi Wydawca
  4. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską 3-5 dni roboczych
  5. Podmioty gospodarcze mogą otrzymać zaliczkową fakturę proforma

ZAMAWIAM PRENUMERATĘ ROCZNĄ CZASOPISMA LOGISTYKA (FORMA PAPIEROWA)
 od numeru:PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY DLA:
firma lub osoba:
adresat prenumeraty:
ulica i numer domu
kod:
miasto:
NIP  
osoba zamawiająca:
telefon:
e-mail:


PROSZĘ O PRZESŁANIE PRENUMERATY NA ADRES (wypełnić jeśli adres odbiorcy jest inny niż adres płatnika):
firma lub osoba:
adresat prenumeraty:
ulica i numer domu
kod:
miasto:
Miejsce na korespondencję i kod rabatowy:     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zapisami w Klauzuli informacyjnej oraz Polityce prywatności. (Uwaga - wymagane do realizacji zamówienia)

Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF oraz doręczenie jej na poniższy adres poczty elektronicznej:

Wydawca przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


FORMA PŁATNOŚCI:

Przedpłata - realizacja nastąpi po wpłynięciu należności na konto Wydawcy.
Numer konta: 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908 (Santander Bank Polska S.A. VI/o POZNAŃ)
TYTUŁ PRZELEWU: OPŁATA ZA PRENUMERATĘ CZASOPISMA LOGISTYKA

Proszę przesłać/przefaksować fakturę proforma

KONTAKT W SPRAWIE PRENUMERATY:
Paula Wojdylak
tel.: 887 871 194
Paula.Wojdylak@pit.lukasiewicz.gov.pl

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

     

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com