Zaloguj się

Gospodarka obiegu zamkniętego według UPM Raflatac & Rhenus Logistics

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

UPM Raflatac, producent przyjaznych środowisku rozwiązań etykietowych, współpracuje na rzecz obiegu zamkniętego z Grupą Rhenus, jednym ze specjalistów w dziedzinie logistyki. Obie firmy posadziły 5 kwietnia 2023 1000 drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym, by zademonstrować wspólne osiągnięcia z trzech lat udziału w programie recyklingu RafCycle firmy UPM Raflatac.

W tym czasie około 100 ton papierowych odpadów etykietowych zostało poddanych recyklingowi, co pozwoliło uniknąć emisji 162 ton CO2e z paliw kopalnych, które powstałyby w przypadku ich składowania oraz emisji 22 ton CO2e z paliw kopalnych, które powstałyby w przypadku ich spalania*. Rhenus dołączył do RafCycle w 2020 roku.

Drzewa posadzone podczas wydarzenia „Grow Together” symbolizują udaną współpracę między firmami UPM Raflatac i Rhenus. „Dołączenie do programu RafCycle daje Rhenusowi możliwość skutecznego zamknięcia obiegu i uchronienia odpadów etykietowych przed spaleniem i składowaniem. To doskonały przykład gospodarki obiegu zamkniętego,” mówi Izabela Antczak, Kierownik ds. Rozwiązań Opakowaniowych, UPM Raflatac. „Nasza wspólna pozytywna akcja klimatyczna będzie kontynuowana dzięki zrównoważonym rozwiązaniom UPM Raflatac, by umożliwiać dalszy rozwój w kierunku przyszłości bez paliw kopalnych,” dodaje Antczak.

Liniowe modele konsumpcji napędzają niekorzystne zmiany klimatyczne. Rozwiązania cyrkularne natomiast, takie jak usługa recyklingu RafCycle, umożliwiają właścicielom marek wdrażanie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym, zmniejszając ich odziaływanie na środowisko.

– RafCycle to świetna alternatywa w stosunku do tradycyjnych metod utylizacji odpadów, zarówno pod względem środowiskowym, jak i ekonomicznym. Bardzo cieszymy się, że dzięki RafCycle możemy skutecznie wspierać środowisko – komentuje Rafał Browarski, Dyrektor Oddziału, Rhenus Logistics.

Dzięki usłudze recyklingu firmy UPM Raflatac odpady odbierane są od partnerów RafCycle i zamiast trafiać na składowiska lub do spalarni, zyskują nowe życie wracając do obiegu jako materiały podkładowe do etykiet lub papier do czasopism

Czytaj także:
Klienci lubią proekologiczne firmy logistyczne
GXO rozwija w Poznaniu usługi logistyki zwrotów i napraw
Jak walczyć z opakowaniami problematycznymi?

Zaloguj się by skomentować