Zaloguj się

Wózki wysokiego składowania i wózki systemowe – porównanie

W czasach, w których handel elektroniczny kwitnie, a powierzchnia magazynowa jest na wagę złota, obiekty logistyczne starają się zwiększyć wydajność oraz maksymalizować wykorzystanie przestrzeni. W ujęciu standardowym w magazynie wysokiego składowania pracują wózki widłowe typu Reach Truck. Jednak na pewnym etapie rozwoju intralogistyki takie rozwiązanie technologiczne przestaje wystarczać do realizacji założonych celów. Rozwiązaniem może być automatyka magazynowa, ta jednak narzuca pewne ograniczenia co do elastyczności procesu. I tutaj właśnie pojawia się wózek systemowy VNA.Wózki wysokiego składowania typu Reach Truck.

Pierwsze wózki wysokiego składowania typu Reach Truck pojawiły się latach 50 ubiegłego wieku. Ten powszechnie dziś używany sprzęt ewoluował przez ten czas – sukcesywnie zwiększano parametry użytkowe i poprawiano bezpieczeństwo pracy. Nowoczesny wózek wysokiego składowania Crown ESR może obsługiwać ładunki na maksymalnej wysokości 13,6 metra, a wbudowany system IoT Gena zapewnia kadrze kierowniczej możliwość kontrolowania stanu technicznego maszyny czy też sposobu eksploatacji przez operatora.

Wózki widłowe systemowe VNA
Wózki systemowe ugruntowały swoją pozycję na rynku i w czasach zmiany priorytetów, w których coraz więcej firm przygląda się uważnie kosztom operacyjnym, stanowią poważną konkurencję dla standardowych wózków wysokiego składowania. Jest to rozwiązanie relatywnie nowoczesne – o pierwszych wdrożeniach VNA w Polsce możemy mówić w okolicach roku 2010. Obecnie na wózki systemowe decyduje się coraz więcej firm – szczególnie tych, które planują budowę nowego magazynu.

Czym jest wózek systemowy VNA? Wózek VNA to rodzaj specjalistycznego wózka widłowego, który jest przeznaczony do pracy w bardzo wąskich korytarzach (Very Narrow Aisles). Podczas pracy operator jest podnoszony wraz z ładunkiem na wysokość miejsca paletowego. Widły w wózku systemowym obracają się o 180 stopni, eliminując potrzebę manewrowania pojazdem w korytarzu roboczym.

Poszczególni dostawcy zapewniają możliwość semiautomatyzacji procesu składowania z wykorzystaniem wózków VNA. Oferowany przez WDX wózek systemowy Crown TSP jest wyposażony w system APS, który w celu osiągnięcia automatyzacji poszczególnych sekwencji, można zintegrować z system zarządzania magazynem WMS. Jak to się przekłada na pracę magazynu? Zadania do realizacji są przydzielane bezpośrednio z WMS. Rola operatora ogranicza się do naciśnięcia przycisku oraz pobrania ładunku z miejsca docelowego. Wszystko to, co się dzieje pomiędzy naciśnięciem przycisku, a pobraniem ładunku, wózek wykonuje automatycznie – dobiera optymalną trasę oraz krzywą podnoszenia przedziału operatora. W ten sposób redukujemy ryzyko błędów oraz zwiększamy wydajność o dodatkowe 20%.

wozkiwysokiegoskladowaniapracujacewmagazynie

Porównanie wózka wysokiego składowania z wózkiem systemowym – podsumowanie
Szerokość korytarza roboczego do podstawowy parametr, który należy wziąć pod uwagę, porównując standardowy wózek wysokiego składowania z wózkiem systemowym. W przypadku Reach Trucka jest to około 3 metrów, z kolei wózek VNA może bezpiecznie pracować w korytarzu 1,7 metra. Co z perspektywy osoby, która zarządza magazynem oznacza nawet 25% palet więcej w układzie VNA.

Analizując pracę wózków w korytarzach roboczych, należy uwzględnić poziom bezpieczeństwa w magazynie. Obsługa Reach Trucka wymaga zatrudnienia doświadczonych operatorów, którzy zapewnią wydajną obsługę ładunków na dużej wysokości. Ścieżka wdrożenia na VNA jest relatywnie krótka – maszyny porusza się wzdłuż regałów po pętli indukcyjnej, która jest „zaszyta” w posadzce magazynu.
Wózek systemowy w ciągu jednej godziny może obsłużyć dwa razy więcej ładunków w odniesieniu do wózka typu Reach Truck. Z punktu widzenia kosztów operacyjnych można o połowę zredukować liczebność floty dedykowanej do obsługi regałów wysokiego składowania.
Wdrożenie VNA może okazać się problematyczne, jeżeli nie weźmiemy tej opcji pod uwagę, planując budowę i projektując magazyn. Wózek systemowy jest cięższy od standardowego wózka wysokiego składowania i wymaga posadzki o określonym standardzie nośności.

Zaloguj się by skomentować