Zaloguj się

Bariery ochronne

Dotacje unijne bardzo ożywiły inwestycje drogowe. W Polsce pojawiło się wiele nowych dróg wyposażonych w dodatkową infrastrukturę, na przykład bariery. Oprócz walorów estetycznych pełnią one wiele ważnych funkcji. Jakie to są zadania i czy istnieją jakieś wytyczne, precyzujące stosowanie barier drogowych?

Witold Wołowicki, prof. dr hab. inż., Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej: W projektowaniu dróg trzeba uwzględniać szereg czynników, które w rezultacie, w większym lub mniejszym stopniu, ograniczają płynny i bezpieczny przejazd pojazdów ze stałą prędkością na całej trasie. Pojawiają się utrudnienia, które wymuszają obniżenie prędkości ruchu pojazdów. Wtedy, ze względów bezpieczeństwa, wprowadza się odpowiednie znaki drogowe, np. ograniczenie prędkości na łukach o małych promieniach. Ale w miejscach szczególnie niebezpiecznych, konieczne staje się jeszcze zamontowanie tzw. drogowych barier ochronnych. Są one konieczne nie ze względów estetycznych, ale właśnie ze względów bezpieczeństwa.  Celem stosowania tych barier jest ochrona zdrowia i życia osób znajdujących się w pojazdach - zabezpieczenie przed uderzeniem pojazdu np. w rosnące blisko jezdni drzewo, czy w podporę wiaduktu. Bariery stosowane są także dla bezpieczeństwa osób trzecich i budowli znajdujących się w otoczeniu drogi - są zabezpieczeniem w przypadku niekontrolowanego zjechania pojazdu z drogi, przed uderzeniem w budynek zagrażający zawaleniem wskutek uderzenia, czy w grupę ludzi na chodniku. Normy europejskie, które jesteśmy zobowiązani stosować, podają metody badań barier oraz określają ich cechy funkcjonalne, natomiast są jeszcze potrzebne krajowe wytyczne, które mają umożliwić szczegółowe przeprowadzenie oceny miejsc zagrożeń i zaprojektowanie dla nich odpowiednich systemów ochrony - ustalenie potrzeby stosowania ochrony w określonych miejscach oraz zaprojektowanie dla tych miejsc parametrów funkcjonalnych barier.  Za opracowanie wytycznych odpowiedzialna jest administracja drogowa. Dla dróg krajowych i autostrad pierwsze wytyczne uwzględniające normy europejskie wydane zostały w roku 2010 Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a przygotowane przez powołany zespół pracowników GDDKiA przy współudziale specjalistów z czterech politechnik. Druga wersja została przygotowana w roku 2013 i uwzględnia najnowsze wersje norm europejskich. Została rozszerzona o zasady stosowania tzw. poduszek zderzeniowych, przyłączy (odcinków przejściowych) i terminali (końcówek barier), składających się na cały system powstrzymujący źle kierowany pojazd.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 05 październik 2015 13:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe