Zaloguj się

Porty 24

Wynikiem, wprowadzonej 1 stycznia 2015 r., ustawy deregulacyjnej z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest pakiet portowy - „Porty 24”. Jak Pani ocenia jego funkcjonowanie?

Dorota Raben, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.: Wprowadzony pakiet portowy to ukoronowanie lat pracy całej branży morskiej nad lobbowaniem projektu, który w swoim zamyśle ma podnieść konkurencyjność portów polskich. Pakiet Porty 24 istotnie skrócił czas obsługi ładunków w portach polskich, co bez wątpienia ma bezpośrednie przełożenie na przyszłość polskich portów i budowanie ich pozycji w Europie. Potwierdzają to praktycy rynku, a zatem terminale przeładunkowe funkcjonujące w Porcie Gdańsk, które zauważają zdecydowaną poprawę w tempie pracy służb. Widoczne jest zwłaszcza ogromne zaangażowanie służby celnej, która wzięła na siebie ciężar koordynacji wprowadzanych zmian. Widoczna jest także poprawa współpracy poszczególnych służb, co znacząco skróciło czas odprawy ładunków. Od pewnego czasu na stronach Urzędu Celnego w Gdyni dostępna jest także specjalna aplikacja umożliwiająca śledzenie średniego czasu obsługi ładunków w portach pomorskich, co dodatkowo uwiarygadnia zasadność stwierdzenia, że w portach polskich tempo obsługi celno-granicznej jest na dobrym poziomie, porównywalnym z portami zachodnimi. Dla przykładu w ubiegłym tygodniu średni czas takiej obsługi w Gdańsku wyniósł niewiele ponad 5 i pół godziny. To wynik, który mówi sam za siebie. Jedno co nadal wymaga zmian, to mentalność polskich spedytorów, którzy w dużej mierze wciąż nie mają świadomości jak ogromny potencjał jest w naszych portach, ale i na to przyjdzie czas. Dlatego mówmy o ewolucji portów polskich i dbajmy, aby mentalność polskich eksporterów i importerów, podobnie jak nasze porty uległa jak najszybszej, pozytywnej zmianie.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 09 listopad 2015 09:04
Więcej w tej kategorii: « Podwójna edukacja Alians 2M »
Zaloguj się by skomentować