Zaloguj się

Logistyka w ocenie Banku Światowego

W ostatnich miesiącach pojawia się wiele raportów logistycznych, zwłaszcza o charakterze globalnym. Jednym z nich jest najnowszy Raport Banku Światowego "Logistics Performance Index (LPI)". Jak wypada ocena logistyki w wymiarze międzynarodowym?

Tomasz Janiak, Instytut Logistyki i Magazynowania: W dobie transformacji cyfrowej coraz więcej instytucji na świecie monitoruje zjawiska zachodzące na rynku logistycznym, prezentując dane i analizy w postaci mniej lub bardziej rozbudowanych podsumowań. Wśród aktualnych raportów warto wymienić chociażby "The 21st Century Spice Trade" (DHL Express), czy "Agility Emerging Markets Logistics Index 2018".
Na szczególną uwagę zasługuje 6 edycja raportu Banku Światowego "Logistics Performance Index (LPI) 2018". Autorzy, na bazie założeń opracowanych w 2007 r. przez fińskiego profesora Lauri Ojalę z Turku School of Economics, ujmują zagadnienia logistyczne w szerokim kontekście - na tle rozwoju gospodarek poszczególnych regionów świata i oczywiście poszczególnych krajów.
Przypomnijmy, Indeks Logistycznej Wydajności (LPI) jest średnią ważoną punktacji w sześciu kluczowych kryteriach. Są nimi: efektywność procesu kontroli granicznej (w tym celnej), jakość infrastruktury (np. porty, koleje, drogi, technologie informacyjne), łatwość organizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach, kompetencje i jakość usług logistycznych, możliwość identyfikacji i śledzenia przesyłek, terminowość dostarczania przesyłek w ramach zaplanowanego czasu dostawy. Indeks jest narzędziem benchmarkingowym, z którego korzystają menedżerowie w przedsiębiorstwach branży logistycznej, a przede wszystkim decydenci (ekonomiści, politycy, przedstawiciele instytucji finansowych, przedstawiciele instytucji wpierających rozwój) i inwestorzy.
Lista z tegorocznego rankingu obejmuje 166 krajów. W pierwszej dziesiątce nie odnotowujemy niespodzianek w stosunku do badania z 2016 r. Wśród liderów znalazły się w kolejności: Niemcy (4,20), Szwecja (4,05), Belgia (4,04), Austria (4,03), Japonia (4,03), Holandia (4,2), Singapur (4,00), Dania (3,99), Zjednoczone Królestwo (3,99) i Finlandia (3,97). Warto podkreślić, że grupie 30 najwyżej notowanych krajów 24 są członkami OECD.
Oczywiście z perspektywy Polski najbardziej interesująca jest nasza pozycja na tle innych krajów. W tym przypadku możemy mieć powody do dumy. W obecnym badaniu Polska uplasowała się na 28. miejscu, co oznacza, że odnotowaliśmy awans o 5 pozycji, w stosunku do poprzedniego badania.
Z treścią aktualnego wydania Raportu oraz, co ciekawe, danymi prezentowanymi w interaktywnych tabelach w wielu przekrojach, możemy zapoznać się na stronie www.lpi.worldbank.org.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 10 wrzesień 2018 09:35
Zaloguj się by skomentować