Zaloguj się

System GS1 w Siłach Zbrojnych RP

  •  Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Kategoria: Wieści z GS1
Polecamy! System GS1 w Siłach Zbrojnych RP

Narzędziami e-gospodarki, usprawniającymi logistykę, w tym gospodarkę magazynową oraz współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw, są: automatyczna identyfikacja i gromadzenie danych (ang. Automatic Data Capture - ADC) oraz elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange - EDI). Firmy w pierwszych wdrożeniach aplikacji ADC i EDI, zarówno w gospodarce cywilnej, jak i wojskowej, często wykorzystywały rozwiązania wewnętrzne, oparte o własne kody lub komunikaty elektroniczne, które okazały się dużym utrudnieniem przy postępującej integracji łańcucha dostaw.

Z czasem, najpierw w gospodarce cywilnej, a następnie w wojskowej, stopniowo rozpowszechnia się potrzeba stosowania standardów. Standardy te tworzą wspólny język, niezbędny do efektywnej automatyzacji i komunikacji wewnątrz firmy czy instytucji oraz w kontaktach z ich otoczeniem. Globalne standardy GS1, stosowane w Polsce dotąd przez firmy cywilne, z uwagi na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), ogłoszoną w styczniu 2014 roku, są obecnie wdrażane także przez dostawców do wojska i wkrótce będą wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP oraz w różnym zakresie - również przez tychże dostawców.

Usprawnianie łańcucha logistycznego w armiach NATO
Sektor wojskowy w wielu krajach ma świadomość konieczności wprowadzenia usprawnień w zarządzaniu łańcuchem dostaw celem realizacji w praktyce postulatu śledzenia ruchu i pochodzenia towarów od fabryki do okopu (ang. from factory to foxhole). System GS1 jest akceptowany i implementowany w aplikacjach stosowanych przez NATO oraz szereg armii krajowych (na przykład w USA, Australii, Brazylii, Niemczech), w tym także od kilku lat w Polsce. Szczególnym obszarem współpracy i wdrażania systemu GS1 jest szeroko rozumiana logistyka wojskowa, której zasady i standardy muszą opierać się na najbardziej zaawansowanych technologiach logistycznych, zarówno sektora wojskowego, jak i cywilnego. Zasady współpracy cywilno-wojskowej, a przede wszystkim natowskie wymogi oraz rynkowa zasada outsourcingu, zmuszają Siły Zbrojne RP do aktywnego uczestniczenia w rozwoju logistyki, także w zakresie automatycznej identyfikacji wyrobów, zasobów, usług oraz lokalizacji. Podstawową korzyścią z zastosowania ADC i EDI jest posiadanie informacji o wymaganej szczegółowości danych, bezbłędnych i aktualnych, pozwalających na podejmowanie trafnych decyzji. Z tych względów ADC ma zastosowanie również w szeroko rozumianym śledzeniu zasobów (Asset Tracking System) w jednostkach wojskowych państw NATO, w tym w przyszłości również w polskim wojsku. Celem tego systemu jest bowiem zapewnienie bieżącej i dokładnej informacji o miejscu (lokalizacji) każdego zasobu według ich standardowej identyfikacji. Śledzenie to obejmuje cały łańcuch dostaw (łańcuch wsparcia), począwszy od zakładu produkcyjnego, poprzez fazę magazynowania i dystrybucji, do jednostki wojskowej, kompletowania zestawów zaopatrzeniowych i transportu do miejsca przeznaczenia - do użycia lub do zużycia (u odbiorcy końcowego), różnymi środkami transportu, przy wykorzystaniu poszczególnych form opakowaniowych.

Istota reorganizacji logistyki w polskim wojsku i harmonogram wdrażania ADC
Krajowa organizacja GS1 Polska nawiązała współpracę z wojskiem już w 1999 roku. Jednocześnie w latach 2000 - 2006 wojsko podejmowało bezskuteczne próby wdrażania systemu ADC z użyciem kodów kreskowych według wewnętrznych rozwiązań. Dalsze działania na rzecz wdrożenia standardowych rozwiązań zaowocowały podpisaniem Porozumienia o współpracy z MON i uczestnictwie 60 jednostek wojskowych w systemie GS1 (2005 rok). Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w wojsku spowodowały kolejne opóźnienie we wdrażaniu systemu ADC. W międzyczasie podjęto decyzję o reorganizacji logistyki w Siłach Zbrojnych RP polegającej, w największym skrócie, na stopniowej likwidacji małych, rozproszonych magazynów na rzecz uruchomienia 3 magazynów wielkopowierzchniowych: w centrum Polski (w Kutnie), na północy Polski (w Pile) i na południu Polski (w Jastrzębiu Śląskim).

Artykuł zawiera 12 000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 25 sierpień 2016 14:01
Zaloguj się by skomentować