Zaloguj się

Informatyzacja procesów magazynowych kluczem do rozwoju firmy

Polecamy! Informatyzacja procesów magazynowych kluczem do rozwoju firmy

Czy w organizacji monitorującej procesy magazynowe, możliwe jest ich prawidłowe funkcjonowanie bez odpowiednio dobranego systemu informatycznego, który pozwalałby w sposób sprawny realizować przepływy towarów w łańcuchach dostaw na drodze od producenta do ostatecznych odbiorców? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista, … nie. Jednak jakie oprogramowanie wybrać? Które, z dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych przyniesie zadowalające efekty w stosunku do poniesionych nakładów oraz na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do informatyzacji procesów magazynowych? Na to, oraz na inne pytania związane z inwestycją w magazynowe systemy informatyczne (MSI) spróbuje odpowiedzieć w dalszej części autor niniejszego artykułu.

Patrząc na magazyn jako na jednostkę funkcjonalno-organizacyjną, przeznaczony jest on po pierwsze do efektywnego przechowywania towarów - czyli zapewnienia wymaganych warunków mikroklimatycznych (takich jak: temperatura, wilgotność, czystość powietrza) w określonym czasie. Po drugie, do manipulowania zapasami - czyli działań związanych z przyjmowaniem i wydawaniem towarów, zmianą postaci jednostek ładunkowych oraz ich przemieszczeniem się m.in. w strefach składowania lub wydzielonych strefach kompletacji.
Uogólniając można powiedzieć, iż w zakresie manipulowania zapasami realizacja zadań jest ściśle związana z przepływem informacji w magazynie, które inicjują dany proces lub go poprzedzają. Równolegle z przepływem towarów płyną informacje bezpośrednio z nim związane, które służą zarówno identyfikacji (np. wszelkie oznaczenia i etykiety towarowe) jak również monitorowaniu procesów oraz zdarzeń mających miejsce w magazynie (np. poprzez rejestrację informacji o przejściu jednostki logistycznej przez bramkę z czytnikiem kodów kreskowych). Następstwem przepływu towarów jest powstanie informacji potwierdzających zakończenie czynności lub części procesu (np. wystawianie dokumentu przyjęcie dostawy na magazyn, potwierdzenie umieszczenia paletowej jednostki ładunkowej w konkretnej lokalizacji). Powstanie każdej z informacji jest ściśle związane z miejscem jej wygenerowania, które w magazynie powinno być zawsze identyfikowane. Dodatkowo, dla osób odpowiedzialnych za pracę magazynu, niezwykle ważne jest pozyskiwanie danych na potrzeby raportowania. Niezwykle istotną rolę w tym wszystkim odgrywa również sposób porządkowania informacji, ustalania hierarchii ich ważności, a także możliwość filtrowania ich według różnych kryteriów.

Systemy informatyczne w logistyce
Patrząc na ten ogrom informacji, można powiedzieć, iż optymalizowanie wybranych procesów biznesowych występujących w logistyce, kontrola łańcuchów dostaw i automatyzowanie pracy w magazynach powinny stanowić kluczowe kierunki usprawnień w obszarze logistyki dla kadry zarządzającej. Zdając sobie sprawę, iż przepływ informacji jest zazwyczaj szybszy niż fizyczny przepływ towarów można go przyspieszyć, dzięki usprawnieniom w miejscach ich generowania i odbioru. W jaki sposób to zrobić?

 

Artykuł zawiera 27 440 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 09 sierpień 2016 12:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe