Zaloguj się

Analiza efektywności outsourcingu procesów transportowych - wyniki prowadzonych badań

  •  Ewa Jaskólska, Adam Koliński
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza efektywności outsourcingu procesów transportowych - wyniki prowadzonych badań

Outsourcing umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko oszczędność kosztów, ale również poprawę realizacji procesów logistycznych i wzrost poziomu obsługi klienta. Dlatego artykuł prezentuje analizę tendencji zastosowania outsourcingu w praktyce oraz jego wpływu na efektywność przedsiębiorstwa - przedstawione na praktycznym przykładzie.

Badania były prowadzone w I półroczu 2017 roku w 107 przedsiębiorstwach (niezależnie od wielkości) z różnych branż, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego.

Wprowadzenie
Efektywność jest współczesnym problemem, z którym boryka się wiele przedsiębiorstw logistycznych na poziomie analizy strategicznej i analizy operacyjnej. Analiza efektywności procesów logistycznych jest aktualnym problemem dotyczącym zarówno badań naukowych, jak i problemów dotyczących praktyki gospodarczej. Niejednoznaczność definicyjna uniemożliwia doprecyzowanie możliwości zastosowania metod i narzędzi oceny efektywności procesów logistycznych. Efektywność powinna być ściśle połączona z poszczególnymi poziomami zarządzania przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu narzędzi controllingu specjalizujących się w poprawie efektywności działań. Dzięki tym narzędziom można stworzyć wiele różnorodnych analiz, zbudowanych na podstawie zestawienia konkretnych wskaźników lub mierników logistycznych. Celem mierników i wskaźników logistycznych jest wykorzystanie pełnego potencjału łańcucha dostaw, jak również możliwości jego ocenienia, co jest często trudne do zrealizowania w praktyce gospodarczej. Jednym z narzędzi powszechnie stosowanych w praktyce gospodarczej jest analiza Make or Buy, która - pomimo licznych odniesień literaturowych - nadal jest obarczona dużym ryzykiem błędnych założeń albo niedoszacowań.
Analiza outsourcingu i koncepcji odwrotnej - insourcingu - jest obecnie zagadnieniem analitycznym licznych przedsiębiorstw, już na poziomie strategicznym.

Analiza outsourcingu w Polsce
Ustawiczne poszukiwanie optymalizacji procesowych i kosztowych wykreowało tendencję do przekazywania pewnych usług, a nawet całych procesów do realizacji firmom zewnętrznym. Ta tendencja zapoczątkowała również rozwój - pierwotnie operatorów 3PL, a w dłuższym horyzoncie czasowym - operatorów 4PL. Z tego względu analizę należy rozpocząć od identyfikacji procesów logistycznych najczęściej przekazywanych w outsourcing.
Prezentowane badania mają charakter długoterminowy i są kontynuacją badań z 2010 i 2014 roku. Aktualne badania były prowadzone w I półroczu 2017 roku w 107 przedsiębiorstwach niezależnie od wielkości, z różnych branż, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem badań było określenie zasobów przedsiębiorstwa, które najczęściej stawały się przedmiotem outsourcingu oraz przyczyn tych decyzji - zarówno z punktu widzenia firmy wydzielającej procesy, jak również z punktu widzenia firmy wykonawczej.

 Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 

O logistyce przedsiębiorstw pisaliśmy więcej w czasopiśmie Logistyka 1/2018.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 lipiec 2020 13:48
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe