Zaloguj się

Trendy w znakowaniu magazynów

Znakowanie magazynów jest niezwykle ważnym elementem dla każdej firmy, która zajmuje się przechowywaniem oraz dystrybucją towarów. Odpowiednie oznakowaniu magazynu pomaga pracownikom łatwiej odnaleźć produkty, co bezpośrednio wpływa na zwiększenia wydajności pracy oraz na redukcję czasu potrzebnego na wyszukanie potrzebnego towaru.

Zastosowanie odpowiedniej logiki magazynowej w zakresie lokalizacji, numeracji oraz zarządzania wpływa bezpośrednio na szybkość pracy, kompletacji, a także bezpośrednio na bezpieczeństwo. Połączenie odpowiedniego oznakowania pionowego, poziomego oraz produktowego przekłada się na zmniejszenie liczby pomyłek, gdyż odpowiednie jego zastosowanie umozliwia na odczytanie oznaczeń przez człowieka oraz przez magazynowy system komputerowy.

Obecnie znakowanie magazynów nie polega już tylko na umieszczeniu etykiet z nazwami produktów na półkach. Firmy coraz częściej stosują różne technologie i nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają precyzyjne i skuteczne znakowanie magazynów. Poniżej przedstawiamy kilka obecnych rozwiązań w znakowaniu magazynów:

Zastosowanie kodów QR

Cody QR są coraz powszechniej stosowane w znakowaniu magazynów. Dzięki nim szybko i łatwo można odczytać informacje o produkcie, takie jak nazwa, numer seryjny czy datę ważności. Kody QR ułatwiają także na szybkie i łatwe zlokalizowanie potrzebnego towaru w magazynie, stosowane są także jako uzupełnienie oznaczenia np. stref i pól odkładczych. Tego typu znakowanie skutecznie upraszcza identyfikację określonego produktu w magazynie, przyspiesza kompletację oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Tego typu oznaczenie jest możliwe do odczytania nawet w przypadku uszkodzenia.

Zastosowanie technologii RFID

Technologia RFID pozwala na automatyczne odczytywanie informacji z produktów za pomocą radiowych tagów. Umożliwia ona śledzenie lokalizacji produktów w magazynie oraz kontrolę stanu zapasów. W odpowiednim wdrożeniu pozawala na monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym oraz jego przemieszczanie. Technologia umożliwia jednoznaczną i natychmiastową identyfikację produktu droga radiową. Jest ona dobrą, ale wymagającą większych inwestycji technologią niż chociażby tradycyjne kody kreskowe.

Zastosowanie systemów wizyjnych

Systemy wizyjne pozwalają na automatyczne rozpoznawanie i identyfikowanie produktów w magazynie za pomocą kamery. Zastosowane systemy operują na zestawach odpowiednich reguł, często wspomagane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu nieraz nie potrzebują one dodatkowych kodów na produktach, a identyfikacja przebiega na zasadzie porównania z zapisanym wzorcem (nieraz w kilku rzutach i wariantach).

Zastosowanie oznakowania podłogowego

Poza tradycyjnym i najczęściej stosowanymi oznaczeniami pionowymi, używane są oznaczenia podłogowe. Określają one np. granice stref niebezpiecznych oraz trasy przejazdu. Ze względy na ich specyfikę oraz większe zużycie muszą one być przygotowywane z wytrzymalszych materiałów, o zwiększonej odporności na ścieranie lub zniszczenie. Mogą to być specjalistyczne, odblaskowe  taśmy, odporne na ścieranie farby lub elementy zatapiane bezpośrednio w podłodze i zalane np. żywicą epoksydową.

21401636 xl 750x500

Szczególne przypadki w znakowaniu magazynów wymagają zastosowania dodatkowych zabezpieczeń oraz zastosowania się do odpwiednich przepisów, jak w przypadku przechowywania produktów niebezpiecznych i wymagających szczególnej uwagi.

Jeśli w magazynie przechowywane są produkty niebezpieczne, należy zastosować odpowiednie oznakowanie (piktogramy GHS) , które informuje o ryzyku i określa wymagania bezpieczeństwa.  W zależności od rodzaju magazynowanych produktów lub surowców muszą one być magazynowane w dodatkowo oznaczonych i nieraz zabezpieczonych strefach, a także w przypadku produktów, które mogą wejść z sobą w niepożądane reakcje, w odpowiednim oddaleniu. Może to spowodować konieczność przechowywania poszczególnych produktów w wydzielonych strefach, czasami w oddzielnych budynkach, a nawet na zewnętrznych placach.

Produkty niebezpieczne

W przypadku przechowywania produktów wymagających szczególnej uwagi, takich jak produkty niebezpieczne lub łatwopalne należy stosować odpowiednie symbole i etykiety ostrzegawcze, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji dla pracowników magazynu.

Jeśli produkty są podzielone na kategorie ze względu na ich specyfikę, np. na produkty łatwopalne, chemiczne, toksyczne itp., należy stosować odpowiednie symbole, kolory lub numery, które umożliwią ich szybkie i bezpieczne zidentyfikowanie. Warto także zadbać o przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i przechowywania produktów niebezpiecznych, aby uniknąć niepożądanych skutków. Właściwie oznakowany magazyn może przyczynić się do poprawy wydajności pracy, bezpieczeństwa pracowników i szybszego dostępu do potrzebnego towaru.

Przechowywanie produktów o dużych rozmiarach

Jeśli w magazynie przechowywane są produkty o dużych rozmiarach, należy stosować oznakowanie zgodnie z ich specyfiką i umieścić je w odpowiednim miejscu mając na uwadze także ich masę oraz uwzględnić odpowiednie ich umiejscowienie względem innych produktów i dróg transportowych.

Znakowanie magazynów jest niezwykle ważne dla każdej firmy zajmującej się przechowywaniem i dystrybucją towarów. Obecnie, dzięki nowoczesnym technologiom, możliwe jest jeszcze bardziej precyzyjne i skuteczne oznakowanie magazynów, co pozytywnie wpływa na wydajność pracy i redukcję czasu potrzebnego na odnalezienie potrzebnego towaru. Należy także pamiętać o uwzględnieniu szczególnych przypadków, takich jak przechowywanie produktów niebezpiecznych czy zmiana organizacji magazynu, aby oznakowanie było kompleksowe i bezpieczne dla pracowników.

          

Zaloguj się by skomentować