logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyka 2030

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Artykuł zawiera wypowiedzi dra hab. Tomasza Nowakowskiego, dr hab. Danuty Kisperskiej-Moroń oraz dra hab. Mariusza Jedlińskiego.

Dr hab. Tomasz Nowakowski:

Zastanawiam się czy możliwe / celowe jest rozważanie przyszłego stanu tak złożonych systemów jakim jest system logistyczny w dość odległej perspektywie roku 2030.
Z jednej strony, dla zarządzania gospodarką, konieczne jest prognozowanie przyszłych zdarzeń mogących w istotny sposób wpływać na analizowane zjawiska. Prognozowanie wykorzystuje informację dotyczącą wielu czynników i ich wpływu na badane zjawisko. Z uwagi na charakter prognozowanych zjawisk, można je podzielić na:

  • ilościowe (wynik prognozy wyrażony liczbowo); punktowe lub przedziałowe,
  • jakościowe (wynik prognozy wyrażony słownie).

Zadane we wstępie pytanie pozwala tylko na wykorzystanie prognozowania jakościowego, wykorzystujące wiedzę ekspertów na temat prognozowanych zjawisk i procesów. Taki charakter mają np. prognozy sformułowane w dokumencie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe" określające główne wyzwania stojące przed państwem polskim w ciągu najbliższych 20 lat, w tym także problemy branży transportowo-logistycznej.
Z drugiej strony należy pamiętać o prognozach Klubu Rzymskiego i bardzo krytycznej ocenie jego działalności dokonanej na początku XXI wieku. Wykpiono szereg katastroficznych wizji głoszących załamanie obecnej cywilizacji. Na naszych oczach dokonuje się rewizja "jedynie słusznych" politycznie działań związanych z przeciwdziałaniem ociepleniu klimatu. Jednocześnie nie sposób przecenić wpływu tych prognoz na zmianę czysto technokratycznego postrzegania rozwoju społeczeństwa.
Rozsądne korzystanie z opracowywanych prognoz wymaga uwzględnienia stopnia niepewności oszacowanych wyników. Standardowym działaniem powinno być przeprowadzenie analizy niepewności. Znane są różne źródła niepewności, np. niepewność wynikająca z braku dostatecznej ilości danych, niepewność wynikająca z braku wiedzy o charakterze przebiegu zjawiska lub niepewność związana z niepełnym zakresem prowadzonej analizy. Próby przeprowadzenia oceny stopnia niepewności uzyskanych oszacowań podnoszą jakość publikowanych wyników.

Przyszły stan logistyki w Polsce można próbować oszacować odnosząc się do najlepszych, najbardziej zaawansowanych rozwiązań logistycznych funkcjonujących obecnie w świecie lub w Europie przyjmując, że w najbliższych latach będziemy wzorować się na najlepszych przykładach, odrabiając zacofanie cywilizacyjne. Najlepsze firmy w Polsce stosują rozwiązania zbliżone do rozwiązań światowych, natomiast istnieje bardzo duży rozrzut między przedsiębiorstwami wiodącymi a firmami przeciętnymi, nie mówiąc o najsłabszych. Punktem odniesienia mogą być rozwiązania nagradzane za najlepsze rozwiązania logistyczne w poszczególnych krajach europejskich, a w szczególności nagrodą Europejskiego Towarzystwa Logistycznego ELA - European Award for Logistics Excellence. W 2010 roku taką nagrodę otrzymała firma MARS Deutschland za projekt AGENDA 2017.

Projekt AGENDA 2017 dotyczył opracowania platformy wspierającej współpracę przedsiębiorstw przemysłu szybko rotujących produktów żywności. Sformułowano hasło: "konkurujemy na półkach (sklepowych) a nie w logistyce". Opracowano i wdrożono szereg rozwiązań ułatwiających i obniżających koszty współpracy w 5 obszarach: producent - producent, producent - handel, producent - partner logistyczny, partner logistyczny - partner logistyczny i partner  logistyczny - handel. Uważa się, że stosując metody klasyczne firma MARS byłaby w stanie uzyskać obniżkę kosztów do 2017 roku w analizowanym obszarze działalności logistycznej o 3 - 5%. Realizacja projektu dała już obniżenie kosztów dystrybucji o 10% i w perspektywie roku 2017 jest szansa na uzyskanie planowanego efektu redukcji o 25%.
Przykład tego projektu, jak również inne rozwiązania zgłoszone do nagrody (o bardzo różnych zakresie oddziaływania, np. przemysł motoryzacyjny, żywności, leków, itd.), wskazują na możliwe i efektywne kierunki rozwoju systemów logistycznych.
Dalszą perspektywę rozwoju logistyki pokazują różne badania prowadzone w ostatnich latach. Bardzo wartościowe wydają się badania opublikowane i omówione na Kongresie Logistycznym Niemieckiego Towarzystwa Logistycznego w Berlinie w 2008 roku. Co prawda, badania zostały zrealizowane przed wystąpieniem ostatniego kryzysu w gospodarce światowej, ale aktualne publikacje wskazują na ważność uzyskanych wówczas wyników.

Badania zostały przeprowadzone wśród kilkuset przedsiębiorstw (handlowych, przemysłowych, transportowych) w Niemczech, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od obszaru działalności firmy (handel, produkcja, transport) za najważniejszą właściwość procesu logistycznego uznano zarówno obecnie, jak i w perspektywie 2015 roku, niezawodność realizacji procesu logistycznego (oceny od 3,9 do 4,2 w skali od 1 do 5).
Mniejsze znaczenie przywiązuje się do kosztów, zdolności do reagowania na zmiany, elastyczności czy zdolności do wykorzystywania zasobów. Należy podkreślić, że w ocenie respondentów globalne znaczenie logistyki dla efektywnego funkcjonowania firmy będzie rosło. Rozważając brakujące metody i narzędzia do podnoszenia niezawodności i bezpieczeństwa systemu logistycznego na pierwszych miejscach znalazły się procedury dotyczące identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Wśród wielu wartościowych wyników analizy warto także zwrócić uwagę na znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów logistycznych. Rozróżniono także działania prowadzące do powstania konfliktu, działania neutralne i działania komplementarne z rozwojem logistyki. Za najbardziej konfliktogenne uważają przedsiębiorcy działania w zakresie kosztów, najbardziej neutralne są problemy wykorzystania zasobów, a za najbardziej komplementarne oceniono działania podnoszące niezawodność. Tak formułowane oczekiwania przez przedsiębiorców z całego świata stanowią istotną informację dla osób kształtujących zadania stające przed firmami logistycznymi w Polsce w jeszcze dłuższym horyzoncie czasu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2010.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 13 marzec 2012 14:20

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Mostostal Pomorze z nowym magazynem na Wyspie Ostrów

Mostostal Pomorze z nowym magazynem na Wyspie Ostrów

Firma Mostostal Pomorze, wyspecjalizowany wykonawca robót w branży konstrukcji stalowych, wynajęła ponad 1500 m kw....

Szybsze opłacanie faktur celnych z DHL Express

Szybsze opłacanie faktur celnych z DHL Express

Jednym z celów DHL Express jest upraszczanie handlu międzynarodowego, dlatego firma wdrożyła kolejną innowację dla...

Po raz siódmy wezmą się za elektrośmieci

Po raz siódmy wezmą się za elektrośmieci

Od 27 maja do 14 czerwca br. dziesięć firm z branży nieruchomości komercyjnych przeprowadzi zbiórkę...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj