logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zielone korytarze w polityce transportowej RP

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W świetle systematycznie rosnącego przepływu ludzi i ładunków wzrasta znaczenie zrównoważonego transportu. Do 2050 roku przewidywany jest wzrost przewozów towarowych i pasażerskich o 80% w porównaniu do obecnego poziomu przewozów w UE. Do sprawnych przewozów towarowych potrzebna jest wielogałęziowa, zintegrowana sieć transportowa bazująca na nowoczesnej i dobrze zaprojektowanej infrastrukturze, wykorzystująca najnowsze technologie. Potrzebom efektywnego wdrażania i rozwoju transportu intermodalnego wychodzi naprzeciw koncepcja zielonych korytarzy. Zielone Korytarze będą służyły w najbliższej dekadzie osiąganiu wyznaczonych w Białej Księdze celów polityki transportowej UE, w tym: bardziej wydajnego i mniej uciążliwego dla środowiska transportu, bez ograniczania mobilności towarów i usług.
Obserwowane obecnie przesuwanie szlaków transportowych w kierunku połączeń z Azją i osłabienie dynamiki przewozów na połączeniach z Ameryką Północną uzasadnia potrzebę uruchamiania korytarzy w relacjach południkowych obejmujących również polskie porty.
Koncepcja zielonych korytarzy w nowej polityce transportowej Unii Europejskiej
Rozszerzenie UE ukazało w pełnym świetle różnice w rozwoju i stanie infrastruktury transportowej między starymi państwami członkowskimi i Europą Środkową i Wschodnią. Jednym z głównych celów w strategii rozwoju UE jest zmniejszenie luki rozwojowej pomiędzy regionami, dlatego też jednym z głównych priorytetów unijnej polityki transportowej powinno być sprzyjanie działaniom zmierzającym do rozbudowy infrastruktury transportowej w mniej rozwiniętych obszarach.
Komisja Europejska opublikowała w marcu 2011 roku strategiczny dokument pt. Droga do konkurencyjnego i proekologicznego systemu transportu, dotyczący jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej. Dokument ten określa warunki ramowe dla europejskiej polityki transportowej w perspektywie następnej dekady. Jest on jednym z najważniejszych elementów „Strategii 2020”, której głównym celem jest zrównoważony rozwój oparty na oszczędności zasobów naturalnych. Od możliwości pełnej integracji wszystkich regionów zależy przyszły dobrobyt Europy. Skuteczny transport jest tego niezbędnym warunkiem. Inwestycje w infrastrukturę transportową należy planować w sposób maksymalizujący pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i minimalizujący negatywne skutki dla środowiska. Biała Księga zakłada gruntowną zmianę dotychczasowego sposobu realizacji polityki transportowej. Ważnym jej aspektem staje się odzwierciedlenie rzeczywistego wykorzystania infrastruktury. (...)
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

VIVE Transport Liderem Logistyki w programie badawczym Operator Logistyczny Roku…

VIVE Transport Liderem Logistyki w programie badawczym Operator Logistyczny Roku 2017

7 grudnia br., podczas Gali Logistyki, Transportu, Produkcji, w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, ogłoszone...

DHL i przedsiębiorcy łączą siły podczas DHL Innovation Day 2017

DHL i przedsiębiorcy łączą siły podczas DHL Innovation Day 2017

7 grudnia br. firma DHL zgromadziła czołowych liderów i start-upy w dziedzinie logistyki i technologii,...

Strategiczna współpraca Grupy Azoty i CTL Logistics

Strategiczna współpraca Grupy Azoty i CTL Logistics

Grupa Azoty podpisała porozumienie z CTL Logistics w sprawie m.in. przejęcia spółek celowych, a tym...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj