Zaloguj się

Mobilna łączność w DaimlerChrysler

Koncern DaimlerChrysler wdrożył na terenie zakładu w Kassel (Niemcy) system łączności bezprzewodowej dla przedsiębiorstw firmy Symbol. Jego zadaniem jest obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności pracy personelu.

DaimlerChrysler wykorzystuje komputery mobilne Symbol MC9000 oraz platformę Mobility Services Platform do rejestrowania i przesyłania danych gromadzonych na różnych etapach cyklu produkcyjnego oraz do zarządzania tymi danymi. Dotyczą one między innymi dostaw materiałów oraz magazynowania i wysyłki osi do samochodów dostawczych.

- Wybraliśmy komputery mobilne firmy Symbol ze względu na ich niezawodność, łatwość obsługi oraz elastyczność w zakresie instalowania własnych aplikacji. Urządzenia Symbol MC9000 przyczyniły się do znacznego zwiększenia efektywności pracy personelu koncernu DaimlerChrysler - powiedział Karsten Götze, jeden z kierowników projektu wdrożenia infrastruktury bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN w ramach realizacji systemu SAP Automotive w zakładach DaimlerChrysler w Kassel. - Po raz pierwszy w zakładach naszej firmy został zastosowany jeden system łączności bezprzewodowej, obejmujący cały cykl produkcyjny.

W zakładach produkujących osie do pojazdów dostawczych gromadzone są ogromne ilości danych dotyczących produkcji i przechowywania wyrobów, wysyłki oraz odbioru i dostaw wyrobów gotowych. Ręczne liczenie i oznakowywanie pojedynczych wkrętów, pierścieni i osi było dla koncernu DaimlerChrysler kosztowne i czasochłonne. Komputery mobilne firmy Symbol przyczyniły się do przyspieszenia tego procesu, umożliwiając gromadzenie danych i przesyłanie ich bezpieczną bezprzewodową siecią lokalną do drukarek.

- Urządzenia mobilne MC9000 zapewniają niezawodność wymaganą w zakładach produkcyjnych, ponieważ mogą wytrzymać upadek na betonową posadzkę i są odporne na działanie innych czynników zewnętrznych, takich jak unoszące się w powietrzu drobiny pyłu - dodał Götze.

Komputery mobilne Symbol MC9000 oferują też centrom dystrybucji inne korzyści - wszystkie zainstalowane na nich aplikacje są bezpośrednio połączone z działającym w koncernie DaimlerChrysler systemem SAP Automotive. W tym celu wykorzystano moduł Mobisys Solution Builder - certyfikowane przez firmę SAP narzędzie dodatkowe, opracowane specjalnie dla komputerów mobilnych firmy Symbol. Komputery są wyposażone we wbudowanego agenta platformy MSP, który ułatwia wdrażanie i serwisowanie systemów mobilnych w przedsiębiorstwach oraz zarządzanie nimi. Dzięki temu DaimlerChrysler może automatycznie wdrażać i instalować nowe aplikacje na wszystkich komputerach mobilnych firmy Symbol oraz zarządzać nimi, a także zdalnie testować urządzenia. W porównaniu z testowaniem ręcznym rozwiązanie to zapewnia znaczną oszczędność czasu i obniżenie kosztów eksploatacji.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe