Zaloguj się

Global E-Tailing 2025 - e-handel i logistyka na całym świecie będą się rozwijać

W ciągu najbliższych dziesięciu lat internetowy handel detaliczny zyska bardziej na znaczeniu niż to dotąd przewidywano - nie tylko w krajach rozwiniętych, ale także na rynkach wschodzących. Logistyka odegra kluczową rolę - zapewni firmom istotną przewagę konkurencyjną, na przykład w postaci dostawy w ciągu kilku godzin od zamówienia, elastycznych godzin odbioru i zwrotów, a także niezawodnych usług logistycznych i koncepcji wartości dodanej na rynkach wschodzących.

To jeden z głównych wniosków płynących ze studium “Global E-Tailing 2025”, przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Post DHL z udziałem instytucji zajmujących się badaniem trendów. Jest to pierwsza globalna analiza scenariuszy poświęcona transgranicznemu handlowi internetowemu oraz jego implikacjom dla branży logistycznej.
   Na przykładzie czterech scenariuszy, studium to prezentuje: jak w niedalekiej przyszłości mogą wyglądać zakupy w Internecie na całym świecie dla klientów i przedsiębiorców. Poszczególne prognozy oparte są na dogłębnej analizie czynników mających największy wpływ - od cen energii i surowców przez czynniki technologiczne, polityczne i społeczne, do wzorców zachowań zakupowych i konsumpcyjnych. Scenariusze podkreślają także ewentualne skutki zmian systemu wartości społeczeństw do roku 2025. W ramach badania przeanalizowano wybrane rynki rozwinięte i wschodzące z całego świata. Tropiciele trendów przebadali także trendy zakupowe i logistyczne w 12 międzynarodowych metropoliach - między innymi w Nowym Jorku, Moskwie, Bangalore, Dżakarcie i Lagos. Te informacje o zachowaniach konsumentów pozwalają zakotwiczyć scenariusze w dzisiejszej rzeczywistości i zwiększają ich prawdopodobieństwo.
   Obecnie e-handel już stanowi 8% ogólnych obrotów handlowych w Europie. W zależności od scenariusza, udział ten może się zwiększyć nawet do 40% w krajach rozwiniętych i maksymalnie do 30% na obecnych rynkach wschodzących.

- W przyszłości logistyka przejmie rolę wsparcia sprzedawców detalicznych działających w Internecie w znacznie większym stopniu niż obecnie. My, jako firma logistyczna, mamy dobrą wiedzę o firmach z różnych branż w niemal wszystkich krajach na świecie. Dlatego coraz częściej jesteśmy doradcą i partnerem w sukcesie - mówi Jürgen Gerdes, prezes Post - eCommerce - Parcel w Deutsche Post DHL.
 
Od bardzo rozwiniętej kultury cyfrowej do majsterkowania
W pierwszym scenariuszu założono, że dzisiejsze rynki wschodzące będą motorem napędu za 11 lat. Silna globalna gospodarka i stabilna klasa średnia stworzą prawdziwy "wszechobecny handel". Konsumenci będą otrzymywać zakupy szybciej niż dzisiaj, a przesyłki ekspresowe będą docierać poniżej doby, a czas ich dostawy będzie liczony w minutach. W odmiennym scenariuszu powstanie bardzo rozwinięta kultura cyfrowa, w której prawie wszystkie produkty będą sprzedawane online a konsumenci będą wspierani przez ich awatary. Aby chronić producentów przed oszustwami, firmy logistyczne będą oferować chronione łańcuchy dostaw.
   Jednakże analiza nie przedstawia jedynie pozytywnych prognoz dla światowego e-handlu, zawiera również scenariusze możliwych kryzysów. Czwarty scenariusz pokazuje, jak rozwiną się światowe wzorce konsumpcyjne po tym, jak światowa gospodarka dozna kolejnego kryzysu finansowego, a ceny energii i surowców znacząco wzrosną. W tych okolicznościach dominować będzie mentalność majsterkowicza oraz modele dzielenia się rzeczami zamiast podejścia "tylko nowe".
    Zmienione zachowania konsumentów wpływają na sektor handlu detalicznego.
Analiza scenariuszy uzupełniona jest wieloma artykułami autorstwa renomowanych ekspertów w dziedzinie logistyki: Prof. dr Dirk Moschett z Uniwersytetu we Fribourgu w Szwajcarii podkreśla, jak ważne dla całego społeczeństwa jest wydajniejsze pakietowanie przepływów zasobów. Prof. Geritt Heinemann z Uniwersytetu Dolnego Renu wyjaśnia w swojej pracy "E-Pace" znaczenie terminowości dla sukcesu handlu online. Prof. Shashi Matta z Uniwersytetu Stanowego w Ohio analizuje, jak zmiany zachowań konsumentów, np. takie trendy jak zrównoważony rozwój czy crowdshaping wpływają na handel internetowy. Najlepsze praktyki, które Deutsche Post DHL już wdrożyło w zakresie e-handlu, pokazują szereg rozwiązań i usług w logistyce.
   Wszystkie scenariusze i artykuły naukowe mają wspólny mianownik w postaci stwierdzenia, że konkurencja w handlu elektronicznym, czy to na szczeblu globalnym, krajowym czy regionalnym, stanie się bardziej intensywna.

- Nie wiemy na pewno, jak świat będzie wyglądać w 2025 roku, ale różne scenariusze zawarte w studium pokazują, jak szybo zmienia się sektor globalnego handlu detalicznego - zarówno internetowy, jak i tradycyjny, oraz że logistyka będzie ogniskową tych procesów zmian - mówi Jürgen Gerdes.

Strategia 2020 Deutsche Post DHL, obejmująca filary Focus, Connect oraz Grow, pokazuje, że Grupa zajmuje znakomitą pozycję, by przygotować się na te zmiany. W ramach strategii jednym z celów jest rozbudowanie wiodącej pozycji grupy w dziedzinie logistyki powiązanej z e-handlem - w Niemczech, w Europie i jeszcze dalej. Kluczowym elementem tej rozbudowy jest pion Post - eCommerce - Parcel.

Ostatnio zmieniany w środa, 11 czerwiec 2014 14:14
Zaloguj się by skomentować