logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-
czwartek, 25 czerwiec 2009 11:58

Xpertis w PGK Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku kupiło w drodze przetargu nieograniczonego system informatyczny Xpertis firmy Macrologic SA. Kontrakt realizuje BiCom Sp. z o.o. ze Słupska. Przedmiotem umowy jest dostarczenie, instalacja i wdrożenie w zakresie użytkowania i obsługi licencjonowanego oprogramowania modułowego ERP do zarządzania.

Kategoria: E-gospodarka
piątek, 12 czerwiec 2009 12:35

System ERP w MPK Łódź

Kategoria: E-gospodarka
Historia rachunkowości kosztów łańcucha dostaw

W latach siedemdziesiątych, dystrybutorzy i pośrednicy zaczęli interesować się zyskiem i kosztami jednostkowymi poszczególnych produktów i jednostek magazynowych (SKU - stock-keeping unit). Opracowano i zastosowano podobną do ABC metodę, nazwaną "analizą bezpośredniej rentowności produktu - BRP" (direct product profitability - DPP) aby mierzyć wielkość wysiłku (pracy) pracowników przy przeładunku w stosunku do ceny. Metoda ta brała pod uwagę jednak jedynie koszty bezpośrednie, z wyłączeniem kosztów pośrednich oraz kosztów stałych. W latach osiemdziesiątych menedżerowie odpowiedzialni za funkcje zakupu zaczęli analizować Całkowity Koszt Posiadania - CKP (Total Cost of Ownership - TOC). CKP informuje, że cena produktu na fakturze sprzedawcy reprezentuje jedynie część całkowitego kosztu związanego z nabyciem tego produktu. Zachowanie dostawcy wpływa na koszty zamawiania, ekspedycji, przyjęcia i kontroli towarów. Sprzedawca może być przyczyną dodatkowych kosztów, związanych z niską jakością produktów czy opóźnieniem dostawy. Ukrywanie tego typu kosztów w kosztach stałych lub pośrednich sprawia, że przestają być widoczne. ABC podnosi jakość miernika, jakim jest CKP, ujawniając te ukryte koszty oraz pozwalając na powiązanie ich z określonym dostawcą; następnie ABC pozwala na dokładne przypisanie tych kosztów zakupionym towarom, co w zestawieniu z ceną zakupu daje rzeczywistą wartość CKP (TOC).

Kategoria: Logistyka
wtorek, 02 czerwiec 2009 16:20

Bezpieczne łańcuchy dostaw

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości dostarczanych klientowi, a kluczem do jej osiągnięcia stal się system śledzenia zarówno drogi przepływu produktu, jak i warunków realizacji tego przepływu w pełnym łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za produkt wymaga, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia lub innej nieprawidłowości produkt był możliwie szybko wycofany z rynku oraz od wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw.

Kategoria: Logistyka

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Zarządzając łańcuchem dostaw w obecnej rzeczywistości stajemy często przed dylematem sprostania potrzebom klienta, ciągłym poprawianiem wskaźników niezawodności i jakości z jednej strony oraz ciągłej redukcji kosztów operacyjnych z drugiej.

Kategoria: Konferencje

Integracja procesów planowania produkcji i zarządzania zapasami - cz. 1

W pierwszej części artykułu opisano problem integracji procesów planowania produkcji w fabryce i zarządzania zapasami w centrum dystrybucji (DC), składującym wyprodukowane wyroby. Przedstawiono w niej również przykład rozwiązania tego problemu przez wprowadzenie określonej polityki zarządzania zapasami i składania zamówień oraz procedur planowania produkcji.

Kategoria: Logistyka
Strona 5 z 19

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj