Zaloguj się

Infobroker-Informacje z sieci: Narzędzia informatyczne w pracy brokera informacji

  •  Wielicka Izabela
  • Kategoria: E-gospodarka
Pod takim hasłem Centrum Promocji Informatyki zorganizowało w dniach 17-18 października br. warsztaty infobrokerskie.
W pierwszej części spotkania charakterystykę i drogę do zawodu infobrokera przedstawił dr Zdzisław P. Szkutnik, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Na wstępie wyjaśnił znaczenie i pochodzenie terminu "infobroker", na czym polega praca infobrokera i jaka jest specyfika tego zawodu. Profesor Szkutnik szeroko zaprezentował obszary działania firm infobrokerskich, a także przybliżył pracę kilkunastu przykładowych agencji funkcjonujących w kraju i za granicą. Dalszą część wykładu profesor poświęcił tematyce kształcenia infobrokerów, przedstawiając szereg możliwości zdobycia tego zawodu. O prawnych aspektach działalności w tej profesji mówił Piotr Waglowski, członek zarządu Internet Society Poland. Najważniejszą zasadą jest tu oczywiście przestrzeganie prawa, zwłaszcza prawa autorskiego. Waglowski zwracał również uwagę na obowiązek przestrzegania norm kodeksu etycznego: poszanowania zasad ochrony baz danych, uczciwej konkurencji, informacji niejawnych, tajemnic zawodowych, handlowych czy związanych z ochroną danych osobowych. Uczciwość, rzetelność, kompetencje, zachowanie poufności - to cechy, które wg referenta powinien posiadać infobroker.
Dr Tadeusz Wojewódzki z Ośrodka Infobrokerstwa, założyciel internetowego serwisu www.infobrokerstwo.pl, wygłosił referat na temat wykorzystania umiejętności infobrokera w nowoczesnej organizacji. Zasadnicza teza wykładu streszcza się w stwierdzeniu, że o nowoczesności organizacji decyduje obecność wiedzy pertynentnej, a więc zgodnej z potrzebami użytkownika, wiedzy dostarczanej na konkretne zamówienie. Celem działań infobrokerskich będzie więc tutaj zagwarantowanie organizacji wiedzy, odpowiadającej konkretnym potrzebom odbiorcy w danym miejscu i czasie. Analogii między infobrokerem a bibliotekarzem dokonał w ostatnim referacie dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - dr Henryk Hollender. Granice między obydwoma zawodami są bardzo płynne. Określone kwalifikacje można zdobywać w różnoraki sposób i na różnych uczelniach. Kwalifikacje bowiem, a nie zawody są dziś najważniejsze.
Druga część warsztatów poświęcona była ćwiczeniom praktycznym. Pracownik Instytutu Matematycznego PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, znany dziennikarz naukowy - Bogdan Miś, wtajemniczał uczestników warsztatu w arkana sztuki korzystania z wyszuki-warek internetowych - niezbędnych narzędzi pracy brokerów informacji. Po krótkim wprowadzeniu do świata Internetu - wyjaśnieniu czym w ogóle jest Internet i w jaki sposób działa, prowadzący zajęcia radził jak i od czego zacząć wyszukiwanie informacji. Omówionych zostało wiele typów wyszukiwarek, baz danych itp. Najwięcej uwagi poświęcono jednak wyszukiwarce Google, jako jednemu z najlepszych systemów dostarczania informacji. Zainteresowanie zawodem infobrokera jest coraz większe, o czym świadczy chociażby duża frekwencja uczestników warsztatu zorganizowanego przez Centrum Promocji Informatyki Zarówno część wykładowa, jak i ćwiczeniowa spotkania, w pełni usatysfakcjonowała słuchaczy. Zdobytą wiedzę, a zwłaszcza nowo poznane umiejętności wyszukiwania informacji niewątpliwie będą wykorzystywać w swej codziennej pracy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 6/2006.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 06 luty 2007 11:08
Zaloguj się by skomentować