Zaloguj się

e-Deklaracje ruszyły na dobre

Od 1 stycznia 2008 r. ruszył system e-Deklaracje, który umożliwia składanie 32 deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez każdego podatnika i płatnika, który ma certyfikat kwalifikowany i zgłosi na formularzu zawiadomienia ZAW-E1 do urzędu skarbowego zamiar składania deklaracji w tej formie. Dotychczas z tej możliwości korzystali podatnicy o przychodach powyżej 5 mln euro rocznie.   
    
Formularz zawiadomienia ZAW-E1 pobiera się z portalu www.e-deklaracje.gov.pl i dostarcza się do urzędu skarbowego w formie papierowej. W zawiadomieniu podatnik wpisuje własne dane lub wskazuje osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu.
Następnie podatnik - lub osoba upoważniona do składania deklaracji w jego imieniu - przesyła już drogą elektroniczną, poprzez służący do tego portal www.e-deklaracje.gov.pl, zgłoszenie ZAW-E2, w którym potwierdza wolę składania deklaracji w formie elektronicznej. Ponieważ zgłoszenie to jest elektroniczne, podatnik, aby je przesłać, musi opatrzyć je bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Weryfikacji poprawności zawiadomienia i zgłoszenia dokonuje naczelnik urzędu skarbowego, poprzez wydanie zaświadczenia ZAS-E, w którym potwierdza możliwość składania przez podatnika dokumentów elektronicznych i ma na to miesiąc (Ordynacja podatkowa, art.3 c § 3). Od momentu wystawienia zaświadczenia ZAS-E podatnik ma już możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną.

Zgodnie z Rozporządzeniem z 24 grudnia 2007 r. z dniem 1 stycznia 2008 r. za pośrednictwem internetu będzie można złożyć 32 rodzaje deklaracji, np. VAT-7, VAT-UE i CIT-8, a z dniem 1 kwietnia 2008 r. już łącznie 44 deklaracje, m.in. także deklaracje składane przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36l, PIT/O, PIT/D. Następnymi etapami będą: 1 lipca 2008 r., kiedy będzie można złożyć kolejne 17 deklaracji, m.in. PIT-11, i 1 stycznia 2009 r. – gdy dojdzie następnych 20 deklaracji, m.in. PIT-40, PIT-28. W sumie więc w ciągu roku liczba ta rozszerzy się do 81 deklaracji.

Są dwa sposoby składania deklaracji podatkowych:
1. poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym można przesłać do systemu.
2. bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych dzięki aplikacjom dostarczonym przez zewnętrznych producentów oprogramowania, którzy korzystając z otwartego standardu dokumentu podatkowego dostosowali lub dostosują swoje aplikacje tak, aby mogły obsługiwać proces składania deklaracji podatkowych.

Należące do Unizeto Technologies SA - Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM oferuje niezbędne do skorzystania z systemu e-Deklaracje certyfikaty kwalifikowane.
Zaloguj się by skomentować