Zaloguj się

Nagroda dla IDS Scheer

Firma IDS Scheer, międzynarodowy dostawca rozwiązań dla procesów biznesowych i IT, została nagrodzona certyfikatem TOGAF Support Tool za jej rozwiązanie ARIS for Enterprise Architecture Management. Jest to odpowiedź IDS Scheer na potrzeby wielu klientów w ramach wsparcia najczęściej wykorzystywanych na świecie frameworków architektonicznych (Enterprise Architecture Framework).

Rozwój efektywnej architektury korporacyjnej umożliwia dokumentowanie, zarządzanie i analizę złożonych struktur i jest pomostem między strategią korporacyjną, procesami biznesowymi i systemami IT. W rezultacie, istnieje możliwość stałego redukowania kosztów w odniesieniu do rozwoju, utrzymania i obsługi systemów IT w zarówno średnim, jak i długim okresie czasu. Wiodący analitycy IT, tacy jak Gartner i Forrester, umiejscawiają IDS Scheer pośród liderów na rynku w dziedzinie Zarządzania Architekturą Korporacyjną oraz Zarządzania Procesami Biznesowymi. Jako członek The Open Group - niezależnej organizacji skupiającej swą działalność na otwartych standardach i globalnej interoperacyjności w firmach i pomiędzy nimi - IDS Scheer wspiera framework architektury korporacyjnej TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Certyfikowany dla metodologii TOGAF, ARIS Platform umożliwia rozwijanie architektury korporacyjnej klientów IDS Scheer w oparciu o powszechnie stosowany standard, co w połączeniu z wiodącym w tym obszarze rozwiązaniem ARIS Solution for Enterprise Architecture Management, pozwala osiągnąć optymalne wsparcie ze strony IT dla procesów biznesowych.

IDS Scheer wprowadza również na rynek narzędzie ARIS IT Inventory - nowy produkt w ramach ARIS Solution for Enterprise Architecture Management. Jest to rozwiązanie wspierające firmy w planowaniu perspektywy IT i optymalnym dopasowaniu jej do wymagań płynących z procesów biznesowych. Znajomość procesów korporacyjnych  i krytycznych dla biznesu systemów IT jest kluczowa dla dostarczenia efektywnego, scentralizowanego podejścia do zarządzania aplikacjami w ramach złożonych, niejednorodnych środowisk IT, zapewniając jednocześnie, że zakres  oraz poziom wpływu IT na perspektywę biznesową  jest zrozumiały umożliwiając tym samym  zarządzanie tym obszarem.

Nowy produkt ARIS IT Inventory wyposaża rozwiązanie w dodatkowy, oparty na technlogii www, przyjazny dla użytkownika komponent utrzymania wiedzy o aplikacjach, wykorzystywanych technologiach i informacji o infrastrukturze technicznej IT. Ta nowa funkcjonalność została zaprojektowana w celu umożliwienia publikacji informacji o architekturze IT w korporacyjnym intranecie dostarczając jednocześnie użytkownikom opartych na technologii www ekranów wejściowych, dla wprowadzania oraz uzupełniania danych dotyczących wykorzystywanych aplikacji oraz technologii. Administratorzy oraz projektanci systemów posiadają na organizacyjnych rolach dostęp do danych dotyczących systemów IT z centralnego repozytorium ARIS, a poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs portalu; dane mogą być łatwo i szybko modyfikowane bądź uaktualniane.

ARIS Platform wykorzystuje tę inwentaryzację systemów IT do tworzenia kompletnego środowiska wspierającego planowanie zasobów IT w oparciu o zintegrowaną bazę danych, jaką jest Repozytorium ARIS. Firmy mają teraz możliwość przechowywania aktualnych w każdym momencie informacji o ich architekturze IT, a także  tworzenia planów w zakresie jej rozwoju. Aktualne informacje w tym zakresie umożliwiają sprawne i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową i stałe polepszanie wyników działalności. 
Ostatnio zmieniany w środa, 03 wrzesień 2008 11:40
Zaloguj się by skomentować