Zaloguj się

Logistycy rozpoczęli Rok Akademicki

Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, dbać o godność studenta i dobre imię uczelni, darzyć szacunkiem władze uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności…ślubujemy” - słowa aktu ślubowania rozbrzmiewały w budynku Wyższej Szkoły Logistyki, gdzie w sobotę 4 października odbyła się inauguracja Roku Akademickiego. Do grona studentów WSL, pierwszej w Polsce uczelni logistycznej, dołączyła w tym roku rekordowa liczba - 1263 osób.

- Jak rola, chociaż żyzna, nie może być płodna bez uprawy, tak duch bez nauki - cytując słowa Cycerona, Rektor WSL prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski, uroczyście rozpoczął Rok Akademicki 2008/2009.
Na inauguracji przybyło wielu znamienitych gości - prorektor TFH w Wildau koło Berlina, prof. Herbert Sonntag, rektorzy i dziekani wielu uczelni publicznych i niepublicznych, prezesi kilkudziesięciu firm, z którymi współpracuje WSL oraz grono profesorów i innych pracowników naukowo-dydaktycznych.
Szczególne miejsce w Auli WSL zajmowali ci, którzy dopiero rozpoczynają swą przygodę z pierwszą uczelnią logistyczną w Polsce. Na pierwszy rok przyjęto rekordową liczbę studentów - 1263 osoby. W sumie, w WSL naukę podejmie 3263 studentów, w tym blisko 2020 na studiach licencjackich i 845 na magisterskich studiach uzupełniających.

Ważnym elementem uroczystości było przyznanie wyróżnień dla pracowników i studentów WSL. Specjalna nagroda czekała na studentkę MSU Anetę Pastuszkę-Konieczną, która z tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie przywiozła srebrny medal w kajakarstwie kobiet (K-2) na dystansie 500 m. Poza szklaną statuetką WSL, kajakarka otrzymała album z wszystkimi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, relacjonującymi jej pobyt na Olimpiadzie. Natomiast Firma Prologis wyróżniła najlepszego absolwenta Szkoły, przyznając mu wysoką nagrodę pieniężną. W tym roku zwyciężył Piotr Szydłowski, absolwent studiów I stopnia.

Następnie przemówił Rektor prof. Andrzej Korzeniowski, który w swym wystąpieniu nie szczędził słów pochwały dla Uczelni. - WSL bardzo dynamicznie się rozwija.

- W minionym roku akademickim Szkoła osiągnęła znaczące wyniki w wielu obszarach działania. Wzrósł potencjał kadrowy uczelni, rozwinięto działalność naukowo – badawczą i wydawniczą, zwiększyła się liczba studentów - mówił - Miniony rok akademicki w WSL był także okresem intensywnych prac ukierunkowanych na rozwijanie kontaktów zagranicznych. W ramach kilkuletniej już współpracy z Technische Fachhochschule Wildau koło Berlina, kolejni absolwenci uzyskali podwójny dyplom z obszaru logistyki. WSL poszerzyła także współpracę w zakresie wymiany studentów i wykładowców, a także wspólnych projektów badawczych z uczelniami z Czech, Słowacji, Rosji i Finlandii.

Inaugurując rok akademicki 2008/2009 Wyższa Szkoła Logistyki rozpoczyna ósmy rok działalności, kształcąc na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Ostatnio zmieniany w środa, 08 październik 2008 11:17
Zaloguj się by skomentować