Zaloguj się

DHL Express stawia na wolontariat pracowniczy

Już po raz czwarty DHL Express przeprowadził akcję wolontariatu pracowniczego w ramach projektu „Dostrzegamy Innych Ludzi".W ramach IV edycji programu wolontariackiego „Dostrzegamy Innych Ludzi” odbyło się 11 spotkań w całej Polsce, w których uczestniczyło ponad 770 najmłodszych użytkowników dróg. Wolontariusze DHL Express dotarli do wybranych przez siebie lokalnych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Każdy z projektów był opracowywany indywidualnie, w oparciu o konkretne potrzeby społeczności lokalnej i wiek uczestników. Dla tych najmłodszych przeprowadzone zostały konkursy dydaktyczne z nagrodami. Uczestnicy spotkań przygotowywali też specjalne niespodzianki dla wolontariuszy, na przykład własnoręcznie wykonane prace plastyczne. Wsparciem dla wolontariuszy były materiały edukacyjne przekazane przez Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo". Do udziału zaproszeni w spotkaniach byli także przedstawiciele policji. Uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe DHL.

- Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważną rolę w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego odgrywa edukacja i jak ważne jest to, aby już od najmłodszych lat kształcić dobre nawyki. Stąd nasze projekty wolontariackie skierowane były do najmłodszych użytkowników dróg -  mówi Edyta Turkiewicz, dyrektor ds. komunikacji i PR DHL Express (Poland). - Od lat wspieramy inicjatywy naszych pracowników, zarówno w ramach wolontariatu pracowniczego jak i innych akcji charytatywnych i prospołecznych. Satysfakcja i chęć niesienia pomocy innym, motywują cały zespół do rozszerzania tego typu działań.

W ramach projektu uruchomiona została specjalna strona intranetowa dla pracowników firmy „Wolontariat DHL”, gdzie znalazły się opisy przeprowadzonych projektów oraz materiały edukacyjne.

- Współpraca z DHL Express przy programie wolontariatu przebiegała bardzo sprawnie i bezproblemowo. Cieszy nas fakt, że wspólnie możemy działać na rzecz dobra ogólnospołecznego, jakim jest bezpieczeństwo na drogach. Jednocześnie mamy nadzieję na rozwój zapoczątkowanej w 2009 roku współpracy -  podsumował Ryszard Fonżychowski, prezes Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”.

Program wolontariatu pracowniczego „Dostrzegamy Innych Ludzi” w DHL Express jest realizowany od sierpnia 2006 roku. Dotychczas w ramach tego programu ponad 120 pracowników DHL zgłosiło i zrealizowało 27 projektów z dziedziny edukacji, kultury i sportu,  np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, organizacji czasu dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ubogich, a także aukcje charytatywne wśród pracowników na rzecz wybranych fundacji i ośrodków. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest częścią globalnej misji firmy oraz jedną z 7 Wartości Korporacyjnych DHL Express. W ramach globalnej Strategii 2015 - DHL wspiera projekty edukacyjne - GoTeach, co wpisuje się w akcję wolontariatu pracowniczego „Dostrzegamy Innych Ludzi”, logistyczne akcje pomocy ofiarom kataklizmów (zespół szybkiego reagowania - Disaster Response Team) - GoHelp oraz działania na rzecz ochrony klimatu - GoGreen.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 16 marzec 2010 13:00
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe