Zaloguj się

PKP CARGO na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Planowana na 2010 rok znacząca podwyżka stawek dostępu do infrastruktury kolejowej była jednym z głównych tematów debaty poświęconej rynkowi kolejowemu w trakcie II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Katowicach.
 


- Wykonaliśmy ogromny wysiłek restrukturyzacyjny, ale jak mam teraz wyjaśnić załodze, że w planowanej na przyszły rok taryfie, opłaty PKP PLK wzrosły o 17 proc. - powiedział Wojciech Balczun, prezes PKP CARGO.

 Według prezesa PKP CARGO podwyżka tych stawek o każdy punkt procentowy powyżej wskaźnika inflacji przekłada się bezpośrednio na efektywność spółki i ma istotny wpływ na jej wycenę u progu prywatyzacji.  Szef PKP CARGO zapewnił jednocześnie, że zarząd spółki nie traktuje prywatyzacji jako celu samego w sobie, a jedynie jako argumentu na rzecz przeprowadzenia głębokiego przeobrażenia firmy.  W swojej prezentacji Wojciech Balczun ocenił, że znaczną część procesu tego przeobrażenia PKP CARGO ma już za sobą.  W latach 2008-2009 zrealizowana została przebudowa struktury organizacyjnej spółki, a także pionów handlu, eksploatacji, utrzymania i naprawy taboru oraz głęboka restrukturyzacja zatrudnienia, co przyczyniło się do znaczącej poprawy wyniku sprzedaży.  W efekcie wdrażania Programu Naprawczego Spółki na rok 2010 w pierwszych miesiącach roku przychody firmy rosną kilkakrotnie szybciej niż koszty, systematycznie wzrasta również jej udział w rynku kolejowym. Na koniec roku planowane jest osiągnięcie ok. 40 mln zł zysku netto.  Prezes przedstawił także docelową strukturę Grupy PKP CARGO, której działalność ma się koncentrować na pięciu podstawowych dywizjach: przewozy, spedycja międzynarodowa, terminale i spedycja krajowa, bocznice oraz utrzymanie. W każdej z nich wiodącą rolę odgrywać będą poszczególne spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej PKP CARGO.  Wśród najważniejszych kierunków rozwoju Grupy PKP CARGO Wojciech Balczun wymienił nowe segmenty działalności, takie jak: montaż wagonów w Szczecinie we współpracy z partnerem chińskim, strategiczne inwestycje na granicy wschodniej, powstanie Centrum Logistycznego Małaszewicze, przejęcie udziałów w spółce MIR Trade Polska zarządzającej terminalem w Braniewie, a także ekspansję na rynki Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej (planowana akwizycja przewoźnika kolejowego w Niemczech, podjęcie przewozów w Czechach i objęcie udziałów w rumuńskiej spółce obsługującej terminale w Aradzie i Curtici).
 
- Jak wynika z Planu Rozwoju PKP CARGO w latach 2010-2015, przygotowanego we współpracy z doradcą prywatyzacyjnym spółki, do 2015 roku PKP CARGO ma wygenerować łącznie blisko miliard złotych zysku operacyjnego, co wpłynie na istotny wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa - zapowiedział Wojciech Balczun.
 
Oprócz tego Plan Rozwoju przewiduje osiągnięcie docelowego poziomu zatrudnienia (ok. 21 tys. pracowników) oraz kilkaset milionów złotych rocznie dodatkowych przychodów z rynków zagranicznych i z segmentu obsługi bocznic kolejowych.
 
PKP CARGO S.A. było jednym ze sponsorów głównych Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W trwającym trzy dni kongresie, od 31 maja do 2 czerwca 2010 r., wzięło udział ok. 4 tys. uczestników, a prawie 700 panelistów dyskutowało w trakcie 60 sesji i debat panelowych poświęconych najważniejszym zagadnieniom europejskiej i polskiej gospodarki.

Ostatnio zmieniany w środa, 09 czerwiec 2010 15:49
Zaloguj się by skomentować