Zaloguj się

PKP CARGO - dobre wyniki przewozowe w maju

Jak wynika ze wstępnych danych operacyjnych, w maju 2010 r. PKP CARGO S.A. przewiozło 9,70 mln ton ładunków, ponad 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Narastająco po pięciu miesiącach przewozy wzrosły o ponad jedną piątą.Masa przewieziona przez PKP CARGO w maju była nie tylko o niemal jedną czwartą większa niż rok wcześniej (7,88 mln ton), ale również o 3,1 proc. większa niż zakładał plan na ten miesiąc (9,40 mln ton), a także o 1,7 proc. większa niż w kwietniu (9,54 mln ton). Praca przewozowa w maju wyniosła 2,75 mld ntkm, czyli 22,5 proc. więcej niż rok wcześniej (2,25 mld ntkm) i o 6,3 proc. więcej niż przewidywał plan (2,59 mld ntkm). Wyniki byłyby znacznie lepsze, gdyby nie powódź. Na południu Polski, szczególnie w regionie Śląska i Małopolski, powódź poważnie zakłóciła przewozy, m.in. ze względu na zalane tory i utrudniony dostęp do kopalń. W ciągu pierwszych dwóch dni utrudnień spowodowanych klęską powodzi, unieruchomionych zostało kilkadziesiąt pociągów należących do PKP CARGO. Spółka nie była w stanie podstawić na czas kilkuset wagonów, a spora część pociągów musiała zostać skierowana na trasy okrężne.  Po pięciu miesiącach 2010 roku przewozy PKP CARGO wyniosły 44,78 mln ton, w porównaniu do 36,79 mln ton rok wcześniej (wzrost o 21,7 proc.). Zaakceptowany przez zarząd spółki plan przewidywał w tym okresie przewozy na poziomie 43,01 mln ton, co oznacza nadwyżkę na poziomie 4,1 proc. Praca przewozowa po pięciu miesiącach wyniosła 12,03 mld ntkm, o 21,7 proc. więcej niż przed rokiem. W strukturze przewozów PKP CARGO, w okresie styczeń - maj, najszybciej rosły przewozy rud i pirytów (wzrost o niemal 136 proc., do 1,49 mln ton), koksu i węgla brunatnego (wzrost o 99 proc., do 3,33 mln ton), drewna i wyrobów (wzrost o prawie 55 proc., do 1,49 mln ton) i nawozów sztucznych (wzrost o niemal 49 proc. do 1,16 mln ton). Rosły również przewozy ropy naftowej i jej przetworów, metali i wyrobów, kamienia, żwiru i wapna, a także węgla kamiennego, który nadal pozostaje najważniejszą grupą towarową przewożoną przez PKP CARGO, z udziałem na poziomie 46,8 proc.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 14 czerwiec 2010 11:36
Zaloguj się by skomentować