Zaloguj się

Rynek paliw 2010

Trend konsolidacji niezależnych stacji benzynowych wokół większych rynkowych graczy, wzrost konsumpcji olejów napędowych oraz wyraźny wzrost cen na stacjach - te zjawiska dominowały w zeszłym roku na polskim rynku paliw - jak podaje raport dotyczący tego rynku, opublikowany w miesięczniku FLEET.

Od lat zauważalny jest stały trend wzrostu konsumpcji paliw przez polską gospodarkę. W zeszłym roku krajowe PKB wzrosło o 4%, co przełożyło się na wzrost sprzedaży paliw ciekłych o ok. 1%. Szczególnie rośnie popyt na oleje napędowe i paliwa premium, natomiast zapotrzebowanie na benzyny silnikowe kształtuje się na stałym poziomie. Wysokie ceny paliw wpływają powoli na renesans zainteresowania LPG.

W ciągu dekady konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 48% - z poziomu 13 545 tys. ton, do 19 987 tys. ton w zeszłym roku. Co ciekawe, w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim sprzedano w zeszłym roku ok. 49% wszystkich paliw w Polsce. Co szósty litr paliwa zatankowano do samochodów w województwie mazowieckim.


Ceny paliw od dwóch lat pozostają w trwałym trendzie wzrostowym. Średnie ceny detaliczne benzyny EU95 i oleju napędowego wzrosły w zeszłym roku przeciętnie o 10 (42 gr/l) i 17% (61 gr/l) w porównaniu z rokiem 2009. Oznaczało to również zmniejszenie różnicy między cenami oleju napędowego i benzyny z 47 gr do 28 gr. Wzrosła równocześnie średnia cena detaliczna autogazu - o 21%, do 2,22 zł/l. W zeszłym roku kierowca tankujący miesięcznie 100 litrów paliwa wydał rocznie przeciętnie 504 zł więcej na benzynę EU95 niż rok wcześniej. W przypadku oleju napędowego i autogazu wydatki te wzrosły odpowiednio o 732 złote i 456 złotych.

Dystrybutorzy mają minimalny wpływ na ostateczną cenę paliw na stacjach benzynowych. Ich marże stanowią zaledwie ok. 5% ceny litra paliwa w sprzedaży detalicznej. Na cenę paliwa zasadniczy wpływ wywiera polityka podatkowa państwa oraz sytuacja na światowych rynkach surowcowych i finansowych.

Krajowe koncerny dostarczyły w zeszłym roku 75,6% wszystkich paliw sprzedanych w Polsce. Operatorzy niezależni zmniejszyli swój udział w dostawach paliw do 13,6% (rok wcześniej 14,3%). Minimalnie wzrósł za to udział rynkowy koncernów zagranicznych, z 10,2% w 2009 roku do 10,8% w 2010 roku.
W zeszłym roku na polskim rynku funkcjonowało 6755 stacji paliw dla klientów detalicznych, czyli o 40 placówek więcej niż rok wcześniej. Wśród nich dominującą pozycję zajmowały stacje niezależne - 2658 obiektów. Z roku na rok widać spadek liczby takich stacji, które coraz chętniej łączą się w małe sieci lub zaczynają współpracować z czołowymi graczami rynkowymi na zasadzie franczyzy. Jeszcze w 2008 roku funkcjonowało w Polsce 2929 operatorów niezależnych i 421 obiektów funkcjonujących w ramach małych sieci. Największy dystrybutor paliw w Polsce - PKN Orlen - zmniejszył liczbę posiadanych placówek o 33 w ciągu roku, do 1714 obiektów. Jednak nadal co czwarta stacje benzynowa w Polsce należy do tej spółki.

Kompletny raport - "RYNEK PALIW 2010" jest do pobrania na stronie www.fleet.com.pl/raport

Ostatnio zmieniany w piątek, 13 maj 2011 16:14
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe