Zaloguj się

GS1 działa na rzecz branży farmaceutycznej - Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia

  •  Kosmacz-Chodorowska Anna
  • Kategoria: Wieści z GS1

Nasi Czytelnicy uzyskali już znaczącą porcję informacji na temat wykorzystania kodów kreskowych i dokumentów elektronicznych, aby przyniosły one możliwie największe korzyści firmie, która je stosuje dla własnych potrzeb oraz w całym łańcuchu dostaw. W zakresie wspomagania przez organizację krajową firm z poszczególnych branż we wdrażaniu tych usprawniających rozwiązań, jest też branża farmaceutyczna. Działająca na przykład w latach 2002 - 2004, w ramach organizacji krajowej GS1 Polska, Grupa Robocza Farmacja Polska wypracowała zasady stosowania kodów kreskowych GS1 na opakowaniach detalicznych, zbiorczych i logistycznych, według dobrych praktyk, w tym podając:

  • wykazy danych w kodzie kreskowym na opakowaniach zbiorczych
  • korzyści stosowania etykiet logistycznych GS1
  • możliwości wdrożeniowe etykiet logistycznych według najczęściej występujących sytuacji w praktyce, czyli według tak zwanego modelu podstawowego i uproszczonego.

Dziś o kolejnych działaniach na rzecz wdrażania usprawniających rozwiązań w farmacji oraz w całym sektorze ochrony zdrowia, w tym o zadaniach realizowanych w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia: Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009-2015 oraz o tworzeniu centralnej bazy produktów branżowych, według identyfikatorów GS1 - numerów GTIN.

Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009 - 2015
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) jest głównym inicjatorem realizacji zadań, jakie zostały określone w Projekcie Ministerstwa Zdrowia z marca 2009: Strategia e-Zdrowie Polska na lata 2009 - 2015. Zakłada on w zakresie między innymi poprawienie efektywności systemu ochrony zdrowia odnośnie elektronicznego obiegu dokumentacji itp., określone działania, w których celowe jest, aby były uwzględnione standardy GS1, w tym w przypadku systemy ADC i EDI, zastosowanie między innymi identyfikatorów GS1: GTIN i GLN. W ramach koordynacji wdrożeń oraz integracji baz i rejestrów, winny być one zatem uzupełnione o numer GLN, a baza zarejestrowanych produktów leczniczych: Rejestr Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiadających za ich wprowadzenie do obrotu i do używania - o numery GTIN i GLN. Baza ta obejmuje istotną część produktów, stanowiących tak zwaną Krajową Bazę Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ), której celowość stworzenia i funkcjonowania przedstawiono w lutym 2010 roku podczas spotkania w CSIOZ, poświęconemu omówieniu roli standardów globalnych systemu GS1 w ochronie zdrowia oraz możliwości ich uwzględnienia w Strategii e-Zdrowie. W spotkaniu uczestniczyli, obok gospodarzy i ekspertów z GS1 Polska, przedstawiciele NFZ oraz szpitali. W marcu br. odbyło się kolejne spotkanie, tym razem w siedzibie NFZ, bowiem Narodowy Funduszu Zdrowia działa od dawna na rzecz stałego ulepszania infrastruktury informacyjnej w ochronie zdrowia, w tym w farmacji. Celem tego spotkania było omówienie celowości funkcjonowania i możności wykorzystania w praktyce KBPOZ.

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
W ramach wspomagania branży farmaceutycznej we wdrażaniu efektywnych narzędzi e-gospodarki ILiM - GS1 Polska działa na rzecz utworzenia centralnej bazy produktów branżowych (produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz innych produktów, będących w obrocie aptecznym i nie tylko) - tak zwanej KBPOZ. Z założenia KBPOZ to na bieżąco aktualizowany katalog elektroniczny, funkcjonujący w Internecie, w którym podstawowym identyfikatorem produktów jest jednoznaczny w skali świata identyfikator, przyjęty przez większość krajów, jako jedyny i podstawowy. Identyfikator ten to numer GTIN (zwany jeszcze ciągle w polskim prawodawstwie branżowym kodem EAN).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2010.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 luty 2012 10:39
Więcej w tej kategorii: Kody kreskowe w ochronie zdrowia »
Zaloguj się by skomentować