Zaloguj się

Zarobki operatorów wózków widłowych - raport płacowy firmy Sedlak & Sedlak

Operatorzy wózków widłowych są odpowiedzialni za obsługę przepływu materiałów na terenie firmy. Do ich głównych obowiązków należą załadunek i rozładunek towarów, obsługiwanie i nadzorowanie wózka widłowego oraz stosowanie procedur minimalizacji strat i stłuczek w magazynie. Ile zarabiają?

Mediana płacy podstawowej operatorów wózków widłowych wyniosła 2 400 PLN brutto. Wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku kształtowało się na poziomie 2 689 PLN - wynika z danych XIII raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych 2010 firmy Sedlak & Sedlak. Co czwarty pracownik otrzymywał miesięcznie ponad 3 112 PLN, a zarobki co dziesiątego przekroczyły 3 508 PLN. Część zmienna stanowiła przeciętnie 10% wynagrodzenia całkowitego i wyniosła 258 PLN.

Jak kształtowały się płace operatorów wózków widłowych w różnych branżach?
Najwięcej zarabiali pracownicy motoryzacji. Wynagrodzenia połowy z nich przekroczyły 2 768 PLN. Na kolejnej lokacie znaleźli się zatrudnieni w branży maszynowej/elektromaszynowej (2 711 PLN) oraz produkcji opakowań i tworzyw sztucznych (2 693 PLN). Najniższe zarobki odnotowano w przypadku operatorów wózków widłowych z firm o profilu elektronicznym i elektrotechnicznym. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 383 PLN brutto, a płace jednej czwartej nie przekroczyły 2 036 PLN.

Wykres 1. Wynagrodzenia operatorów wózków widłowych w wybranych branżach.
Źródło: XIII raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych 2010, Sedlak & Sedlak.

Płace w firmach o różnej charakterystyce
Z analizy zarobków operatorów wózków widłowych w firmach różnej wielkości wynika, że najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w największych przedsiębiorstwach (ponad 1000 pracowników). Mediana wynagrodzenia całkowitego na omawianym stanowisku wyniosła tam 2 914 PLN brutto. Najniższe zarobki - 2 555 PLN - odnotowano w przypadku operatorów wózków widłowych z najmniejszych podmiotów, o zatrudnieniu poniżej 250 osób.
Płace na stanowisku operatora wózka widłowego w firmach polskich kształtowały się na poziomie 2 570 PLN. W przedsiębiorstwach o kapitale zagranicznym zarabiali oni na poziomie 2 706 PLN.
Przyjrzyjmy się wynagrodzeniom na tym stanowisku w firmach o różnej wielkości rocznych przychodów. Najwyższe płace na tym stanowisku - mediana 2 991 PLN - zaobserwowano w przypadku osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach o przychodzie powyżej 1000 mln PLN. Najmniej otrzymywali pracownicy podmiotów o przychodach od 50 do 150 mln PLN. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 2 522 PLN brutto.

Wykres 2. Wynagrodzenia operatorów wózków widłowych w firmach o różnej wielkości przychodu.
Źródło: XIII raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych 2010, Sedlak & Sedlak.

Ile zarabiali operatorzy wózków widłowych w wybranych województwach?
Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w mazowieckim. Mediana wynagrodzenia całkowitego kształtowała się na tam poziomie 3 294 PLN, a co czwarta osoba na tym stanowisku zarabiała ponad 3 478 PLN. Na kolejnym miejscu, z medianą wynagrodzeń wynoszącą 2 904 PLN, znaleźli się pracownicy z wielkopolskiego i śląskiego. Najmniej zarabiali operatorzy wózków widłowych pracujący w województwie pomorskim (2 421 PLN) oraz łódzkim (2 541 PLN).

Wykres 3. Wynagrodzenia operatorów wózków widłowych w wybranych województwach.
Źródło: XIII raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych 2010, Sedlak & Sedlak.

Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na stronie http://www.wynagrodzenia.pl/

Zaloguj się by skomentować