Zaloguj się

Dekada wspólnego pomagania

„Wspólna Droga”- United Way Polska i TNT Express obchodzą jubileusz współpracy.


 Firma kurierska TNT Express po raz kolejny została wyróżniona tytułem Złotego Darczyńcy fundacji „Wspólna Droga” - United Way Polska. Tylko w ubiegłym roku TNT Express przekazało środki i usługi o wartości 138 000 PLN, w tym z samych składek pracowniczych 41 000 PLN. Dobrowolne odpisy od pensji odprowadzało 116 pracowników, a środki wsparły projekty skierowane do osób ubogich, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Przekazano je w ramach programów: „Pokonywanie niepełnosprawności”, „Godna starość”, „Kromka chleba”, „Pomoc w kryzysie”, „Towarzyszenie w chorobie”.

- „Wspólna Droga” to dla nas gwarancja najbardziej efektywnego wykorzystania przekazanej pomocy: środków finansowych i zaangażowania wolontariuszy - mówi Urszula Klimczak, Business Excellence Manager, odpowiedzialna w TNT Express za CSR.

W ramach współpracy, nawiązanej w 2001 roku, TNT prowadzi także stałą, nieodpłatną obsługę kurierską Fundacji i jej organizacji partnerskich: hospicjów, banków żywności, świetlic socjoterapeutycznych.

- Cieszy mnie ogromnie życzliwe zaangażowanie pracowników TNT zarówno z centrali, jak i oddziałów lokalnych, i to na wszystkich szczeblach. Regularna, długofalowa pomoc najlepiej służy naszym beneficjentom, dając im oparcie oraz nadzieję - mówi Małgorzata Mularczyk, prezes zarządu fundacji „Wspólna Droga” - United Way Polska. 

Firma jest jednym ze strategicznych partnerów programu Wspólnej Drogi „Partnerstwo dla Dzieci”, którego celem jest pomoc dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną, pochodzącym z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. W ramach programu zrealizowano kampanię medialną, która zwracała uwagę na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych dzieci. W ciągu 3 lat przygotowano do pracy z dziećmi mniejszych szans 70 pedagogów ulicy, zorganizowano kilkanaście projektów artystyczno-edukacyjnych w dużych miastach oraz przyznano 118 mikrostypendiów na rozwój uzdolnień konkretnych dzieci.

Inne wspólne projekty to m.in. zbiórka książek dla „Światoteki” – klubu dziecięcego na warszawskiej Pradze, której przekazano ponad 360 pozycji, oraz „List do Świętego Mikołaja”. W ramach tego ostatniego, w grudniu 2010 pracownicy TNT - już kolejny raz - przygotowali, według otrzymanych wcześniej listów, paczki z prezentami dla dzieci objętych opieką organizacji partnerskich fundacji.

Chcąc pokazać, że dla dzieci istnieją alternatywy, w 2008 roku firma TNT zorganizowała „drzwi otwarte”, umożliwiając dzieciom poznanie specyfiki pracy w firmie kurierskiej - zwiedzenie wnętrz biurowych i hal przeładunkowych, innym zaś razem pracownicy zorganizowali wspólne żeglowanie po Zalewie Zegrzyńskim.
 
 

Ostatnio zmieniany w piątek, 22 lipiec 2011 15:08
Zaloguj się by skomentować