Zaloguj się

Przesyłki polecone - szybsza obsługa klientów Poczty Polskiej

Poczta Polska wprowadza od 1 stycznia 2012 roku nową nalepkę R z kodami kreskowymi do obsługi przesyłek poleconych. Zmiana sposobu oznaczania usprawni proces nadawania i doręczania przesyłek poleconych na terenie całego kraju.Nowa nalepka R posiada 3 nalepki cząstkowe z kodem kreskowym:

- nalepka zielona - umieszczana będzie na potwierdzeniu nadania przesyłki poleconej,
- nalepka żółta - przeznaczona dla listonoszy w fazie doręczania przesyłki do odbiorcy,
- nalepka niebieska - przeznaczona do wykorzystania na „potwierdzenie odbioru”, jeżeli klient zdecyduje się na skorzystanie z tej usługi komplementarnej.

Wszystkie przesyłki polecone w części nadawczej i w fazie doręczania będą skanowane. Urzędy pocztowe w Polsce posiadają odpowiednie urządzenia do czytania kodów kreskowych. Klienci, po nadaniu przesyłki poleconej, otrzymają takie jak dotychczas potwierdzenie nadania, ale bez ręcznie wpisywanego numeru. Zamiast niego pracownik poczty przyklei na potwierdzeniu naklejkę - kod kreskowy z numerem nadawczym.
   Zastosowanie nowej nalepki oznacza zmiany w trakcie obsługi klienta przy okienku pocztowym - przyspieszenie obsługi i skrócenie czasu oczekiwania w urzędzie pocztowym. Wyeliminuje także możliwość pomyłki przy ręcznym wpisywaniu numeru listu.
  Istotne zmiany wystąpią również przy doręczaniu przesyłki. Kwitowanie odbioru przez odbiorcę będzie realizowane poprzez umieszczenie jego podpisu na dokumencie oddawczym - przy kodzie kreskowym naklejonym przez listonosza w obecności odbierającego. Takie działanie wypełni wymogi ochrony danych osobowych: w karcie doręczeń, w miejscu danych adresata, pojawi się kod kreskowy.
   Poczta Polska rocznie obsługuje około 400 milionów przesyłek poleconych. Nowe rozwiązanie to realizacja inicjatywy strategicznej przyjętej przez Pocztę Polską do 2015 roku.


Zaloguj się by skomentować