Zaloguj się

Pierwszy dzień Kongresu LOGISTICS 2012 już za nami

Pierwszy dzień Kongresu LOGISTICS 2012 mamy już za sobą. Wczoraj mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień Grzegorza Szyszki - Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, Hansa Christiana Pfohla - profesora z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Janusza Górskiego - Prezesa firmy Schenker Sp. z o.o. i Moniki Pachniak-Radzińskiej - Dyrektor Rozwoju Biznesu w Schenker Sp. z o.o., Johna Keogha - Dyrektora GS1 Global Office ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta, którzy w swoich prezentacjach przedstawiali zarówno wyzwania dla logistyki, jak i odpowiadające na nie rozwiązania, wynikające z potrzeby zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Tuż po sesji plenarnej uczestnicy Kongresu brali udział w debacie poświęconej głównemu zagadnieniu tegorocznego Kongresu, którym jest "zrównoważona logistyka".

Czym wobec tego jest owa "zrównoważona logistyka"? To przede wszystkim inicjatywy i działania wynikające z powszechnego rozumienia potrzeby uwzględniania przy określaniu własnych celów biznesowych, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dostrzegania potrzeb i uwarunkowań społecznych (w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jako kluczowych priorytetów. Zrównoważona logistyka to nie tylko spełnienie oczekiwań i wymagań nakładanych np. przez regulacje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim naturalny kierunek rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które chce konkurować na rynku lokalnym czy światowym w sposób odpowiedzialny i perspektywiczny. 

Wspominał o tym Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, podczas prezentacji wyników raportu o stanie polskiej logistyki, dodając jednocześnie, że przed naszym krajem stoją duże wyzwania związane z tworzeniem zrównoważonego systemu logistycznego.

 Grzegorz Szyszka, Dyrektor ILiM. (fot. Michał Niemczyk).- Aby nasze przedsiębiorstwa stały się efektywne logistycznie, muszą być spełnione następujące warunki - konieczna jest poprawa rentowności usług prowadząca do neutralizacji wzrostu kosztów a w kolejnym kroku do większej elastyczności obsługi klienta. Niezbędne jest tworzenie ram współpracy dostawców z odbiorcami, aby wyeliminować puste przebiegi środków transportu, a także dalsze powszechne wdrażanie globalnych standardów w celu poprawy komunikacji pomiędzy graczami na rynku - podsumował swoje wystąpienie G. Szyszka.

W podobnym tonie prezentował swoje opinie profesor Hans Christian Pfohl, który przedstawiał zagadnienia związane z "wyszczuploną" logistyką, jako tworzącym się ogólnoświatowym trendem.

- Podstawowym celem Zarządzania Wyszczuplającego jest podwyższenie wydajności poprzez eliminację marnotrawstwa w procesach biznesowych - powiedział H. Ch. Pfohl. - Wydajność to należyte wykonywanie zadań prowadzące do znacznie bardziej skoncentrowanych procesów oraz mniejszej ilości zbędnych czynności i zmniejszenia zużycia zasobów.

Co ważniejsze, Zarządzanie Wyszczuplające w rozumieniu Profesora Pfohla jest w głównej mierze zależne od samych ludzi (tzw. miękkie czynniki).

- Największy wpływ na powodzenie w "wyszczuplaniu" logistyki ma zaangażowanie pracowników i ich gotowość na zmianę. Pracownicy najlepiej znają wady i niewydajne procesy, toteż Zarządzanie Wyszczuplające korzysta z pracy zespołowej i doświadczenia pracowników dla ciągłego podnoszenia jakości i eliminacji marnotrawstwa - zakończył Profesor Pfohl.

Uwzględnianie społecznych i środowiskowych uwarunkowań powinno nie tylko oznaczać ograniczanie negatywnych skutków działalności logistycznej, ale także winno owocować rozwiązaniami poprawiającymi komfort pracy, o czym można się było przekonać podczas prezentacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju w DB Schenker.

Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. (fot. Michał Niemczyk).

- W Schenkerze przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz do odpowiedzialności w kontaktach z interesariuszami - mówił Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. - We wszystkich obszarach (kontaktów ze społeczeństwem, promowania i wdrażania rozwiązań proekologicznych - dbamy, aby przekładały się one na satysfakcję pracowników i firm współpracujących z nami, a tym samym pozytywnie oddziaływały na wyniki finansowe.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy Kongresu mieli okazję porozmawiać z prelegentami i zwiedzić wystawę "Rynek logistyczny 2012", uwagę gości zwróciło wystąpienie Johna Keogha, Dyrektora GS1 Global Office ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta. Jego prezentacja pt. "Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw" uzmysłowiła nam gigantyczną skalę fałszerstwa produktów na świecie.

- Rynek podróbek wzrasta o 15% rocznie (w niektórych latach nawet o 22%). Do roku 2015 roczny obrót takimi towarami sięgnie poziomu 960 miliardów dolarów - powiedział J. Keogh. - Kraje G20 tracą na tym procederze 77,5 miliarda dolarów z podatków rocznie.

Straty finansowe, to tylko jeden ze skutków handlu podróbkami. Musimy pamiętać, że pojawiają się także inne skutki, dużo bardziej przemawiające do naszej wyobraźni. Podróbki to zwykle towary o bardzo niskiej jakości, wykonane z toksycznych materiałów i substancji, produkowane bez zachowania standardów bezpieczeństwa i jakichkolwiek norm jakości. Według danych, przedstawionych przez J. Keogha wynika, że tego typu podróbki przyczyniają się do śmierci około 3000 osób rocznie, nie licząc ludzi, którzy trwale stracili zdrowie. Powiększający się rynek fałszerstw prowadzi także do wzrostu bezrobocia (szacuje się, że z tego powodu pracę straciło już około 2,5 miliona osób na całym świecie).

- Rozwiązaniem tego problemu jest powszechne stosowanie standardów GS1, które umożliwiają pełne śledzenie produktu w łańcuchu dostaw - tłumaczył J. Keogh, przedstawiając szczegółowe schematy prowadzenia takiej kontroli i wyjaśniając korzyści, jakie będa mogły osiągnąć nie tylko poszczególne przedsiębiorstwa, ale także całe społeczności.

W drugiej połowie dnia uczestnicy Kongresu LOGISTICS 2012 brali udział w trzech sesjach tematycznych, poświęconym usługom logistycznym, technologiom informacyjnym i komunikacyjnym w łańcuchach dostaw oraz wyzwaniom w sektorze handlu detalicznego, na których swoje prezentacje przedstawiły takie firmy jak Berlin Brandenburg Airport, Dachser, DB Schenker, DHL, Raben, PSI, Bluegreen SRL, PTV, JMD, SA2 PL, Comarch oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Tegoroczny Kongres, który tradycyjnie organizowany jest przez Instytut Logistyki i Magazynowania w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich, jest już jedenastą odsłoną tej niezwykle popularnej imprezy logistycznej. Impreza odbywa się co dwa lata, począwszy od 1992 roku i w każdej kolejnej edycji cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zaangażowaniem prelegentów.

Dziś drugi dzień LOGISTICS 2012, podczas którego odbędą się sesje poświęcone innowacjom technologicznym w magazynowaniu, innowacjom w transporcie i informatyce, problemom i rozwiązaniom stosowanym w łańcuchach dostaw w branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej oraz kosztom i controllingowi łańcuchów dostaw. Uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy na ww. sesje, a czytelników portalu Logistyka.net.pl do zapoznania się z relacjami, które pojawią się po zakończeniu Kongresu. 


Prelegenci, którzy brali udział w sesji plenarnej:

 

Logistyka w Polsce 2011

Grzegorz Szyszka - Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania

Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, Prezydent GS1 Polska, założyciel i wieloletni Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Inicjator powstania Wyższej Szkoły Logistyki, członek Senatu tej uczelni. Przewodniczący Sekcji Logistyki w Transporcie Komitetu Transportu PAN. Autor licznych publikacji z zakresu systemów logistycznych. Współredaktor opracowywanych co 2 lata przez Instytut raportów o stanie logistyki w Polsce.
Wyszczuplona i zrównoważona logistyka ponad ekonomicznymi korzyściami

Hans-Christian Pfohl - TU Darmstadt, European Logistics Association

Profesor Dr. Dr. h.c. Hans-Christian Pfohl, urodził się 14.03.1942 r. w Gablonz. W 1968 r. ukończył Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, gdzie studiował Zarządzanie Biznesem i Inżynierię Mechaniczną. Tam też uzyskał stopień doktora. W latach 1975 – 1982 kierował katedrą Administracji Biznesu na Uniwersytecie w Essen. W latach 1982 – 2011 kierował Katedrą Zarządzania i Logistyki na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Od 2011 r. odpowiada za kierunek "Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw" na Wydziale Prawa i Ekonomii. Pełni też rolę zastępcy rzecznika międzywydziałowego projektu "Dynamo PLV" (produkcja, logistyka, ruch). Kieruje także na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt międzywydziałowym komitetem ds. ruchu powietrznego. Od 2000 r. jest profesorem w chińsko-niemieckiej szkole studiów podyplomowych w Szanghaju, gdzie odpowiada za kierunek "Zarządzanie i logistyka". W 1996 r. prof. Pfohl otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie Pannonia w Veszprém (Węgry). Prowadzi tam gościnne wykłady z zakresu zarządzania międzynarodowego. W roku 2011 został uhonorowany medalem Order of Merit nadanym przez Rząd Hesji. Głównym obszarem zainteresowań naukowych profesora Pfohla (poza zarządzaniem ogólnym) są: logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw, w których to obszarach wniósł znaczący wkład, rozwijając nowe koncepcje. Prof. Pfohl aktywnie współpracuje z przedsiębiorstwami wszystkich sektorów, realizując dla nich projekty doradcze i prowadząc badania stosowane. Prof. Pfohl jest przewodniczącym Komitetu ds. Badań i Rozwoju Europejskiego Towarzystwa Logistycznego i członkiem Zarządu tej organizacji. Jest także członkiem Rad Naukowych (Editorial Boards) naukowych czasopism "Logistics Research" i "The International Journal of Logistics Management". Dwie książki prof. Pfohla "Systemy logistyczne" i "Zarządzanie logistyką" zostały wydane w Polsce przez Instytut Logistyki i Magazynowania.
Zrównoważony rozwój w DB Schenker

Janusz Górski, Schenker sp. z o.o.

Prezes Schenker sp. z o.o od grudnia 2004 r. Od 1993 r. do 2004 r. prezes Spedpolu. W ciągu 2 lat, po fuzji Spedpolu i Schenkera, przekształcił firmę w globalnego operatora logistycznego, lidera na polskim rynku. W latach 90-tych doprowadził do przekształcenia krajowej firmy spedycyjnej Spedpol w rynkowego gracza logistycznego, lidera na europejskim poziomie. Pracował w Pekaes i prywatnej firmie Rundine Ruffoni.
Bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw

John Keogh – GS1 Global Office

Dyrektor GS1 ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta. Działania te – realizowane w skali ogólnoświatowej - skupiają się wokół stosowania globalnych standardów dla identyfikacji produktów i zdolności do śledzenia ich ruchu i pochodzenia (traceability), skutecznego wycofywania z rynku produktów niebezpiecznych, jak również strategii zwalczania obrotu towarami podrabianymi i przeciwdziałania kradzieżom w łańcuchach dostaw. John Keogh doradza w tych obszarach agencjom rządowym i międzyrządowym, jak również przedsiębiorstwom. W jego kompetencjach leży także doradztwo w zakresie sposobów podniesienia bezpieczeństwa związanego z żywnością, a także ograniczania marnotrawstwa żywności w łańcuchach dostaw w oparciu o stosowanie globalnych standardów i rozwiązań.
Jego ponad trzydziestoletnie doświadczenie obejmuje kierownicze role w zarządzaniu łańcuchami dostaw, zarządzaniu technologiami informacyjnymi, doradztwo i działania na rzecz globalnych standardów. Obecnie doradza i współpracuje z Komisją Europejską, z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów oraz – między innymi - takim organizacjami, jak: OECD, APEC-ABAC, WHO, CODEX. Uczestniczy także w pracach grup roboczych ISO zajmujących się rozwojem standardów dotyczących bezpieczeństwa produktów, ich wycofywania z rynku, przeciwdziałaniem obrotowi towarami podrabianymi oraz bezpieczeństwem żywności i zdolności do śledzenia ich ruchu i pochodzenia (traceability).
Logistyka zrównoważona – co to oznacza w praktyce - DEBATA

Moderator: Sławomir Jeneralski

Posiada doświadczenie dziennikarza telewizyjnego i radiowego. Specjalizował się zwłaszcza w publicystyce i informacji. Specjalista od spraw komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firm. Doradza także przedsiębiorstwom w tworzeniu strategii w tym zakresie. Inne obszary kompetencji Sławomira Jeneralskiego to: prowadzenie negocjacji, zarządzanie informacją i kształtowanie wizerunku.

Dyskutanci:


Jos Marinus, Janusz Górski, John Keogh, Danuta Kisperska- Moroń

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 21 maj 2012 12:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe