Zaloguj się

Nowy raport - "Rozwój sektora e-usług na świecie"

Polecamy! Nowy raport - "Rozwój sektora e-usług na świecie"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała na portalu www.web.gov.pl raport pt. „Rozwój sektora e-usług na świecie”. Jest to już druga edycja publikacji.  Raport kompleksowo przedstawia aktualny stan e-biznesu i prezentuje e-usługi, które mają największy potencjał wzrostu w perspektywie najbliższych lat. Celem raportu było również wskazanie nisz rynkowych oferujących najlepsze warunki dla rozwoju e-usług. Autorami publikacji są pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Rynek usług elektronicznych rozwija się bardzo dynamicznie i niezależnie od branży. Należy się spodziewać dalszego przyrostu nowych e-usług, które będą ograniczać i zastępować usługi tradycyjne. Wynika to głównie z wygodnego i stałego dostępu oraz niskiego kosztu świadczenia e-usług. Dostawcy starają się, aby użytkownik mógł dostać więcej, w jak najkrótszym czasie i z wykorzystaniem coraz bardziej intuicyjnego interfejsu. Nowoczesna e-usługa musi być nastawiona także na społeczność, oryginalność i indywidualizm. Nowe możliwości lokalizacji i identyfikacji obrazu i dźwięku pozwalają na tworzenie nowych usług, oferujących swoim użytkownikom nowe kanały kontaktu. Już teraz można „rozmawiać” z komputerowym asystentem, choć jego możliwości są ograniczone. Ta forma komunikacji może jednak w przyszłości zdominować wszystkie urządzenia. Oferowane rozwiązania webowe likwidują natomiast problemy związane ze współpracą różnych systemów, dodatkowo oferując dostęp do danych, niezależnie od miejsca i kanału komunikacji. Ogromny wpływ na rozwój e-usług ma rozbudowa infrastruktury internetowej i wejście na rynek innowacyjnych urządzeń. Przykładem na to może być wzrost popularności smartfonów dzięki nowym, wcześniej nie znanym e-usługom. Pojawienie się kolejnych urządzeń może odmienić rynek usług elektronicznych, a nawet sposób życia społeczeństw.


Raport 2012 „Rozwój sektora e-usług na świecie”, wydany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zawiera katalog elektronicznych usług świadczonych głównie w sieci Internet. Każdy rozdział opisujący kategorię e-usług zawiera opis ogólnego stanu branży oraz tendencje rozwoju e-usług z nią związanych. Następnie czytelnik może zapoznać się z opisem e-usług z danej kategorii i porównać wybrane e-usługi zmieszczone w raporcie. Wszystkie, niezależnie w jakich sieciach są świadczone, zostały opisane w tej samej strukturze, ponieważ światowa tendencja sprowadza się do oferowania e-usługi dostępnej za pomocą różnych urządzeń i sieci. Potencjalni klienci dysponują często jednocześnie kilkoma urządzeniami (np. smartfony, komputery, laptopy, tablety, smart TV). W tej sytuacji nie będą dopasowywać e-usługi do posiadanych przez siebie urządzeń, lecz będą je wybierać pod kątem ich funkcjonalności, oczekując, że będą działać na każdym z tych urządzeń.


Raport 2012 zawiera również analizy i podsumowania katalogu e-usług. Zainteresowani mogą dowiedzieć się, jakie istnieją możliwości wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw działających na rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (POIG 8.1 – działania wdrażanego przez PARP).


- Raport może być szczególnie pomocny przy opisywaniu otoczenia konkurencyjnego przez osoby starające się o dotację z działania 8.1 PO IG, czyli przy pozyskiwaniu funduszy na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – zachęca Paweł Skowera z PARP, jeden z autorów koncepcji merytorycznej publikacji.


Końcowa część publikacji zawiera także opis niszowych usług w Polsce i na świecie oraz przedstawia perspektywę ich rozwoju. Raport został także wzbogacony o wnioski i rekomendacje.


Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: www.web.gov.pl/e-booki/272_1789.html

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 27 lipiec 2012 16:14
Zaloguj się by skomentować