Zaloguj się

Relacje a biznes - podsumowanie II Forum Kobiet w Logistyce

  •  Beata Trochymiak, Pracujwlogistyce.pl
  • Kategoria: Edukacja

Biznes to relacje - tak brzmi podsumowanie II Forum Kobiet w Logistyce, które odbyło się 16 maja br. w Warszawie, a organizatorem konferencji jest Beata Trochymiak redaktor portalu Pracujwlogistyce.pl. Spotkanie dedykowane było budowaniu relacji w logistyce między dostawcą a klientem, a także zarządzaniu sprzedażą w logistyce i mentoringowi kobiet.

W konferencji udział wzięło 200 osób, kadra menedżerska z firm TSL oraz sieci handlowych/ dystrybucyjnych i producenckich. Oprócz wystąpień wybitnych ekspertów i merytorycznych dyskusji, konferencji towarzyszyły panele dyskusyjne, ćwiczenia networkingowe inne ciekawostki oraz niespodzianki, a wszystko odbywało się w miłej atmosferze, którą tworzyły uczestniczki II Forum Kobiet w Logistyce i miejsce konferencji IBIB PAN w Warszawie. Konferencję prowadziła i moderowała prof. Halina Brdulak z SGH, która w swojej przedmowie dała początek dyskusji i wystąpieniom, kontynuowanym w kolejnych prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Jak podkreślała nawiązując do tematu spotkania - Dobre relacje we współpracy z dostawcami czy odbiorcami sprzyjają obniżeniu kosztów zakupów, wprowadzeniu innowacji w produktach lub procesach, zwiększeniu elastyczności działania firmy oraz zapewniają poprawę pozycji konkurencyjnej oferentów rywalizujących o pozyskanie klientów końcowych. A podstawą do zbudowania efektu relacji jest kapitał społeczny.

Przedsiębiorczość a zarządzanie
W gronie panelistów znaleźli się też, tak wybitni eksperci jak Andrzej J. Sajkiewicz z Ernst&Young - jeden z najlepszych specjalistów na świecie od zarządzania i  jeden z najwybitniejszych polskich znawców gospodarek krajów dalekowschodnich. Pan Sajkiewicz omówił współczesne style zarządzania i ich wpływ na rozwój i pozycję przedsiębiorstw na przykładzie japońskich organizacji. To unikatowe wystąpienie wywołało szczególny aplauz, a tuż po nim p. Monika Pachniak - Radzińska dyrektor rozwoju DB Schenker Logistics, przedstawiła model zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym wg modelu doskonałości EFQM.

Sprzedaż a wartości
Drugi panel poświęcono zarządzaniu sprzedażą w logistyce. Prezentacja Dariusza Ambroziaka i Mieszko Maja z Instytutu im. Karola Gaussa wprawiała czasami w zakłopotanie, kiedy padały pytania i odpowiedzi o wartościach w sprzedaży. Temat wydaje się prosty i błahy, ale na pytanie skierowane do uczestników - ile wartości zdefiniowano, nikt nie trafił z odpowiedzią, która brzmi 17 tys. Jak się w tym odnaleźć? Jak mówić jednym językiem? Jaką cenę płacimy za brak wspólnych wartości? Eksperci z Instytutu im. K. Gassa nie tylko odpowiedzieli na te pytania, ale wskazali też na jeszcze jedno ważne i związane z wartościami zagadnienie - anomia pracownicza – czyli zjawisko społeczne polegające na systematycznym występowaniu u pracowników lub częściej w grupach pracowniczych zachowań, doprowadzających organizację do wymiernych strat finansowych. Jak się okazuje skala anomii jest ogromna, aż 78 proc. badanych firm (badanie z 2012 r. Pracodawców RP) ucierpiało z powodu nieuczciwych zachowań swoich pracowników. W branży detalicznej za 2011 r. kradzież pracownicza wyniosła 551 milionów dolarów. Całość strat wynosiła 1,67 mld dolarów, co daje 33,5 proc. udziału we wszystkich stratach. Kolejnym wybitną ekspertką, która gościła podczas II Forum Kobiet w Logistyce, jest prof. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących zarządzania łańcuchami dostaw, logistycznej obsłudze klienta, strategii logistycznej oraz zarządzaniu czynnikiem ludzkim w logistyce. Jej wystąpienie nawiązywało do wartości i etyki w biznesie, a Pani Profesor podeszła do tego zagadnienia przez pryzmat społecznej odpowiedzialności w biznesie, czyli CSR, na przykładzie właściwości łańcuchów dostaw jako towarów systemowych.
- Rozwój zrównoważony oznacza osiąganie celów działania organizacji w ramach określonych ograniczeń ekologicznych, bez narażania przyszłych generacji na brak możliwości zaspokajania ich potrzeb - mówiła prof. Danuta Kisperska-Moroń. Jednakże przestrzegła też, aby z drugiej strony nie popadać w przesadę nasycenia łańcuchów dostaw aspektami społecznej równowagi, podając skutki tego typu przykładów. To co powinno cechować działania  firm w społecznie odpowiedzialnych łańcuchach dostaw, to uprawnienie oraz możliwość prezentowania i egzekwowania własnego stanowiska przez każdym ogniwie łańcucha, prawdziwe podejście partnerskie oraz akceptacja różnych aspektów etyki charakterystycznych dla odmiennych form organizacyjnych pojawiających się w łańcuchu dostaw.

Relacje a transakcje
Ciekawe i nowatorskie wystąpienie zaprezentowali przedstawiciele zarządu firmy Prologis - Marta Tęsiorowska oraz Bartosz Mierzwiak, którzy omówili zagadnienia "relacji" i "transakcji". Na przykładach z życia wziętych firmy Prologis, opisali zachowania w trakcie negocjacji w zależności od płci, kultury narodowościowej, przyzwyczajeń, in., jaki jest wpływ relacji na transakcje przy negocjowaniu umów najmu powierzchni magazynowych. Zaznaczyli też, że nie ma złotego środka na zawarcie transakcji, czy sprzedaż, a to co można nim nazwać, to KZN – Komplementarny Zespół Negocjacyjny, który jest: zgrany; na zbliżonym poziomie wiedzy, doświadczeń i umiejętności; zróżnicowany pod względem płci, wieku, profilu osobowościowego; niezbyt duży, aby był efektywny; zapewni różnorodność rozwiązań; dostarczy poczucie bezpieczeństwa i komfortu w procesie realizacji inwestycji; przedstawi szersze spektrum i szybko dostosuje się do oczekiwań drugiej strony. Dopełnieniem wystąpień na temat relacji w biznesie, była lekcja networkingu, którą zaproponowała Karolina Gasińska dyrektor zarządzająca GO!Express & Logistics Polska oraz wystąpienie Wandy Dobrowolskiej szefowej WISTA Polska, która podała przykład rozwinięcia biznesu w oparciu o networking. Specjalnie na ten panel przybyła, goszcząca właśnie w Polsce, i podzieliła się swoimi doświadczeniami nt. networkingu i relacji - Irene Rosberg - dyrektor Copenhagen Business School z Danii.

Mentoring nie tylko dla kobiet
Kulminacją II Forum Kobiet w Logistyce był panel poświęcony mentoringowi w logistyce i mentoringowi kobiet. Panel poprowadziła p. Agnieszka Bilińska CEO Vital Voices Poland, która zaprosiła do prezentacji jedną z mentorek tej organizacji p. Aleksandrę Gren dyrektor generalną Fiserv Polska. Warto przy tej okazji wyjaśnić, czym jest Vital Voices - organizacja międzynarodowa, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu (10 tys. kobiet ze 127 krajów Azji, Afryki, Ameryki, Europy wzięło udział w programach mentoringu). Vital Voices Poland zaznaczył również swoją obecność w logistyce -  firma CEVA Logistics wdrożyła z sukcesem program mentoringu przy wsparciu tej organizacji, o czym mówiła podczas dyskusji p. Anna Miga-Rubak dyrektor HR, Central Europe CEVA Logistics. Cały panel, poprzedziło wystąpienie nt. relacji międzypokoleniowych w organizacjach logistycznych na przykładzie mentorki i mentee w logistyce, dwóch Pań - Beaty Nawrockiej kierownik oddziału w Bydgoszczy ET Logistik oraz Magdaleny Płoszajskiej managerki rozwoju Zakładu Doświadczalnego Produkcji Węgli Aktywnych (wcześniej managerka w DHL Express).

Na koniec konferencji odbyło się wręczenie statuetki i przyznanie tytułu "Kobieta w Logistyce 2012", który otrzymała p. Beata Krawczyk dyrektor zarządzająca spółkami H&S Transport oraz WIM Bosman/Mainfreight Polska. A całe spotkanie zostało zwieńczone toastem z lampką szampana i tortem oraz warsztatami o podróżach po Indii i Afryce, które poprowadziła Ewa Balazs z tylkoAfryka.pl.


Partnerami głównymi II Forum Kobiet w Logistyce zostali: Prologis i DB Schenker Logistics, a w gronie Partnerów znalazły się także firmy: CEVA Logistics, SKYLogic, Consafe Logistics oraz Millennium Leasing i Oceanic.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe