Zaloguj się

Firma DHL wydała nową globalną Białą Księgę

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Biała Księga dotyczy zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów (Maintenance, Repair and Operations - MRO) dla spółek energetycznych. Raport wskazuje, że firmy z sektora nafty i gazu będą poszukiwać zintegrowanych dostawców, którzy potrafią zapewnić im kompleksowe rozwiązania łańcucha dostaw.

Zgodnie z Białą Księgą, dostawcy usług logistycznych muszą zapewniać globalny zasięg w połączeniu ze znajomością rynków lokalnych. Będąc godnym zaufania partnerem, firmy te muszą jednocześnie optymalizować koszty i procesy, zapewniać bezpieczeństwo oraz dbać o przestrzeganie przepisów zarówno w swoich obiektach, jak i poza nimi.

- Przewiduje się, że konwencjonalne wydobycie ropy naftowej spadnie o pięć procent rocznie. Wydobycie ze źródeł niekonwencjonalnych jest bardziej złożone i stosunkowo droższe z perspektywy łańcucha dostaw. W związku z tym klienci będą wymagać dodatkowego doświadczenia ze strony zintegrowanych dostawców usług logistycznych, aby sprostać wyzwaniom nowych lokalizacji i technologii. Wnioski raportu wskazują, że DHL jest dobrze przygotowany, by sprostać tym wymaganiom, wspierając spółki energetyczne w zyskaniu przewagi konkurencyjnej - mówi Steve Harley, prezes DHL Energy Sector, DHL Customer Solutions & Innovation.

Rozwijając swoją działalność, spółki energetyczne wykorzystują nowe techniki produkcji oraz docierają do coraz odleglejszych miejsc wydobycia. Dla wiodących dostawców usług logistycznych wiąże się to z posiadaniem rozwiniętej globalnej sieci oraz znajomością realiów lokalnych - pozwoli to zapewnić wysoką jakość usług oraz sprostać lokalnym wymaganiom ustawowym. Dodatkowo w ostatnich latach miał miejsce zasadniczy postęp w postaci optymalizacji zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, co pozwala usprawnić obsługę oraz zmniejszyć koszty. Raport wskazuje, że klienci wymagają od zintegrowanych dostawców wprowadzenia solidniejszych instrumentów pomiarowych, optymalizacji zapasów oraz znalezienia opłacalnych rozwiązań transportowych.
   Niektóre funkcje biznesowe, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw, stały się bardziej złożone. Tak więc klienci coraz intensywniej poszukują firm zewnętrznych posiadających wiedzę pozwalającą uprościć działalność i pozwolić skierować własne, cenne zasoby w obszary podstawowej kompetencji. Zgodnie z raportem zintegrowani dostawcy muszą pełnić raczej funkcję partnera, a nie jedynie dostawcy usług. Oznacza to na przykład, że muszą zapewniać usługi wartości dodanej, jak prowadzenie bazy danych kluczowych wskaźników efektywności (KPI), ocenę efektywności dostawców oraz racjonalizację pozyskiwania dostawców.
  Wreszcie zarządzanie bhp, bezpieczeństwem, środowiskiem i zgodnością z przepisami będzie nadal dla firm energetycznych najwyższym priorytetem. Zintegrowani dostawcy powinni nie tylko monitorować i zapewniać wysokie standardy zgodności z przepisami bhp i ochrony środowiska, ale także wprowadzić procesy w zakresie dokładnego gromadzenia danych, audytu i zarządzania danymi w celu oceny efektywności dostawców - podnosząc wymogi w całym łańcuchu dostaw.
   Biała Księga została opracowana przez DHL we współpracy z firmą konsultingową FreshMinds, zajmującą się rozwojem i innowacją. Raport oparto na kompleksowych rozmowach z osobami zawodowo związanymi z sektorem łańcucha dostaw i ekspertami ds. przemysłu w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku.
Raport można pobrać na stronie: http://www.dhl.com/energywhitepaper

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe