Zaloguj się

DCT Gdańsk i "Laboratorium wydmowe"

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytet Gdański są partnerami projektu pn. „Laboratorium wydmowe” przy Stacji Biologicznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

   Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, po konsultacji z DCT Gdańsk i biologami z Uniwersytetu Gdańskiego, wydała decyzję o podjęciu działań w celu ochrony najcenniejszych gatunków roślin znajdujących się na terenie przeznaczonym pod rozbudowę terminalu kontenerowego DCT.
   Głównym celem projektu jest stworzenie zastępczego siedliska wydmowego dla gatunków wydmowych (psammofilnych). Projekt realizuje cele poznawcze, edukacyjne oraz związane z ochroną przyrody.
W ramach projektu zostanie dokonana metaplantacja (przeniesienia roślin z siedliska, które w niedalekiej przyszłości zostanie przekształcone, w miejsce niezagrożone zmianami) gatunków wydmowych na stworzone wcześniej dla nich nowe siedliska.
   W najbliższej przyszłości - po uzyskaniu odpowiednich funduszy - wokół wydmy wykonana zostanie infrastruktura techniczno-dydaktyczna, która umożliwi z jednej strony zabezpieczenie roślin, z drugiej zaś pozwoli na udostępnienie terenu wydmowego w celach edukacyjno-dydaktycznych studentom oraz dzieciom i młodzieży szkolnej, a także lokalnej społeczności i turystom. Gatunki roślin, które zostaną przeniesione na wydmę do stacji biologicznej, to m.in. mikołajek nadmorski, kocanka piaskowa, kostrzewa poleska, turzyca piaskowa i groszek nadmorski.

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk S.A.
Właścicielem DCT Gdańsk jest Gdansk Port Holdings Sarl. DCT jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal DCT, zlokalizowany w samym sercu Morza Bałtyckiego - w Porcie Gdańskim, jest najbardziej wysuniętym na wschód terminalem w zasięgu portów Gdańsk - Le Havre.


Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Dzięki dobremu dostępowi ze strony morza zapewnionemu przez kanał podejściowy o głębokości 17 m oraz do 16,5 m (wzdłuż nabrzeża), braku zalodzenia oraz doskonałym możliwościom operacyjnym, DCT jest naturalną bramą dla obrotu skonteneryzowanego w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę realizowanym przez polski rząd i miasto Gdańsk, terminal DCT jest bardzo dobrze połączony z miejscami zlokalizowanymi w głębi lądu oraz jest prawdziwą bramą do Europy Środkowo-Wschodniej.
   W marcu 2013 r. wraz z podpisaniem z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk umowy dzierżawy terenów inwestycyjnych, terminal DCT Gdańsk rozpoczął prace nad rozbudową i wybudowaniem drugiego głębokowodnego nabrzeża – tzw. projektem T2.
   Projekt budowy drugiego nabrzeża (tzw. projekt T2) jest obecnie w fazie zbierania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Trwają prace związane ze stworzeniem wstępnego projektu terminalu oraz uzyskaniem zgody na rozpoczęcie prac budowlanych, rozpisany został także przetarg na Generalnego Wykonawcę, który wykona projekt w trybie „zaprojektuj i zbuduj”, co gwarantuje, że na etapie projektowania nie zostaną poczynione założenia, które znacząco wpłyną na czas lub koszy wykonania projektu.
   Terminal T2 będzie miał podobne parametry do istniejącego nabrzeża, będzie w pełni przygotowany do obsługi największych statków kontenerowych, jakie obecnie są budowane. Cały terminal, po oddaniu projektu T2 do użytku, będzie miał zdolności przeładunkowe na poziomie do ok. 3 milionów TEU rocznie (TEU = ekwiwalent kontenera o długości 20 stóp, jednostka, którą określa się wielkość statków i terminali kontenerowych) – w 2013 r. terminal przeładował 1 150 tys. TEU.
   Terminal T2 do początku 2017 r., zgodnie z umową dzierżawy podpisaną z Zarządem Morskiego Portu w Gdańsku, powinien zostać oddany do użytku.
Od 18 kwietnia 2014 r., kiedy uprawomocniła się decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, DCT Gdańsk prowadzi prace kompensacyjne na rzecz ptaków (chronimy sieweczkę obrożną, nurogęsia, ohara oraz rybitwę białoczelną), a także roślin i nietoperzy.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 08 maj 2014 14:48
Zaloguj się by skomentować