Zaloguj się

OT Logistics zainteresowany zakupem udziałów Lotos Kolej

Zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami dotyczącymi działalności akwizycyjnej, prowadzonej przez OT Logistics - jednego z liderów branży TSL w Europie Środkowej - spółka wyraziła zainteresowanie nabyciem udziałów Lotos Kolej Sp. z o.o., drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarów w Polsce.

   W połowie lutego prezes Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz podał do informacji publicznej, że jeszcze w pierwszym kwartale 2015 r. zarząd podejmie ostateczną decyzję na temat przyszłości spółki Lotos Kolej. Poinformował jednocześnie, że spółka jest zainteresowana pozyskaniem inwestora zewnętrznego i zaangażowaniem go we wspólny proces konsolidacji rynku przewozów kolejowych.


- Współpracujemy z Lotos Kolej już od dłuższego czasu i dostrzegamy, że synergie pomiędzy przedsiębiorstwami byłyby wręcz modelowe. Nabycie udziałów w Lotos Kolej doskonale wpisywałoby się w strategiczne plany rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics - mówi Piotr Pawłowski, prezes zarządu OT Logistics S.A.

   W reakcji na wypowiedzi Prezesa Grupy LOTOS, OT Logistics przekazało Ministrowi Skarbu Państwa Włodzimierzowi Karpińskiemu ofertę zakupu udziałów Lotos Kolej.


- Złożenie największemu akcjonariuszowi Grupy LOTOS oferty na zakup udziałów Lotos Kolej ma na celu zakomunikowanie naszego zainteresowania uczestnictwem w procesach, które mogą prowadzić do nabycia udziałów w kolejowej spółce. Kilkukrotnie sygnalizowaliśmy już, że jesteśmy zainteresowani akwizycją w obszarze kolejowych przewozów towarowych, a złożona oferta jest tego potwierdzeniem - tłumaczy Piotr Pawłowski.

Ostatnio zmieniany w środa, 18 luty 2015 09:19
Zaloguj się by skomentować