Zaloguj się

Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów

Z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów. Dotyczy ona wakacji  letnich w 2015 roku. Ze zgłoszeniami należy się pospieszyć, gdyż ważna jest tylko do końca lutego.

O zatrudnienie mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów będą mieli datę zakończenia studiów na dzień 30 września 2015 r. Kandydaci powinni znać język niemiecki, mieć ukończone 18 lat i deklarować gotowość do podjęcie pracy przez co najmniej dwa miesiące w okresie letnich wakacji. Nie mogą też mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji miejsca pracy.

Oferowane zatrudnienie wakacyjne to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie, gastronomii, jak również – w niewielkim stopniu – w przemyśle. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W rolnictwie i gastronomii pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie.

Podania należy dostarczyć do końca lutego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37. WUP przekaże je niemieckiemu urzędowi ZAV, który udostępni je niemieckim pracodawcom, do których należeć będzie wybór pracowników. Propozycje sezonowego zatrudnienia dla studentów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia. Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Student będzie miał prawo wyboru oferty, jednak gdy nie będą one odpowiadały jego oczekiwaniom , będzie zobowiązany do ich zwrotu do ZAV Bonn.

Bliższe informacje na temat oferty i wymagań oraz formularze dokumentów znajdują się na stronie wup.poznan.pl/informacja-dotyczaca-pracy-sezonowej-dla-studentow-w-niemczech-w-2015-roku/  Odpowiedzi na pytania i wątpliwości udzielą także urzędnicy WUP pod numerem telefonu 61 846 38 08.

Ostatnio zmieniany w środa, 25 luty 2015 14:10
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe