Zaloguj się

Grupa Deutsche Post DHL wzywa pracowników do udziału w ogólnoświatowej inicjatywie wolontariackiej

Grupa Deutsche Post DHL, wzywa pracowników na całym świecie do wzięcia udziału w dorocznym Światowym Dniu Wolontariatu (ŚDW). W ciągu kilku dni pracownicy zachęcani będą do wspierania projektów społecznych w ścisłej współpracy z organizacjami non-profit. Obecnie ŚDW obchodzony jest we wszystkich dywizjach Grupy Deutsche Post DHL na całym świecie. W zeszłym roku inicjatywa przyciągnęła około 108.000 osób z 117 krajów.

    Działania w ramach tegorocznego Światowego Dnia Wolontariatu prowadzone będą w dniach 17-27 września, jednakże wielu pracowników zajmuje się wolontariatem przez cały rok. Pracownicy regularnie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, edukacji i zatrudnienia bądź wsparcia osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak również działają w organizacjach charytatywnych. Poprzez swoją aktywność przyczyniają się również do zrealizowania strategii zrównoważonego rozwoju DP DHL pod hasłem "Żyjmy odpowiedzialnie". Grupa popiera te długofalowe działania i służy pomocą, udostępniając specjalny instrument finansowy, który zapewnia wsparcie pieniężne dla wybranych projektów pracowniczych przez cały rok. Niezależnie od Światowego Dnia Wolontariatu, każdego roku pracownicy mogą ubiegać się z funduszu o środki na realizację "swoich" projektów.

- Jako globalnie działająca firma, staramy się działać odpowiedzialnie wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa we wszystkich naszych działaniach biznesowych. Ten motyw przewodni jest integralną częścią strategii korporacyjnej Grupy Deutsche Post DHL pod nazwą "Strategia 2020" - mówi Christof Ehrhart, wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej i odpowiedzialności korporacyjnej Grupy DP DHL. - Wielu naszych pracowników działa aktywnie przez cały rok, ale w okresie obchodów Światowego Dnia Wolontariatu widzimy z ich strony dodatkowe zaangażowanie. Społecznie zaangażowani pracownicy nie tylko działają na rzecz środowisk, w których prowadzimy swój biznes, ale także wnoszą do firmy nowe pomysły i ciekawą perspektywę.

   Szeroka gama projektów
Pomysły i projekty realizowane w ramach Światowego Dnia Wolontariatu nie są poddane żadnym ograniczeniom. Działania obejmują remonty sal lekcyjnych, sprzątanie w parkach lub specjalne imprezy w zakładach opieki nad dziećmi lub domach dla osób starszych. Już od wielu lat Grupa DP DHL i SOS Wioski Dziecięce ściśle współpracują nad zwiększeniem poprawy możliwości edukacyjnych i szans na rynku pracy dla dzieci oraz młodzieży. W oparciu o tę współpracę, pracownicy niedawno przeprowadzili pierwsze szkolenie w zakresie składania aplikacji o pracę wśród młodych ludzi z Wiosek Dziecięcych. W Tajlandii koledzy pracowali z krajową Organizacją Ochrony Środowiska przy zalesianiu lokalnych terenów siedliskowych. W Ameryce Łacińskiej wielu pracowników we współpracy z organizacją "Techo" przyczyniło się do odbudowy domów zniszczonych podczas klęsk żywiołowych.

   Wsparcie ukierunkowane na projekty lokalne
Obchody Światowego Dnia Wolontariusza zostały zainicjowane w 2008 roku w Azji przez pracowników Grupy Deutsche Post DHL, którzy przeznaczyli swój czas i energię na wspieranie lokalnych projektów w ściśle określonych ramach czasowych. Założenia i zasady działalności określa program Odpowiedzialności Korporacyjnej Grupy Deutsche Post DHL. Ma on na celu zrównoważenie interesów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz prowadzenie działań firmy w sposób odpowiedzialny.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 wrzesień 2015 08:13
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe