Zaloguj się

Motory Polskiej Logistyki

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

DCT Gdańsk, PKP Polskie Linie Kolejowe, PCC Intermodal, Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk, Hatrans Logistics, Związek Regionalnych Portów Lotniczych - to laureaci nagród Motory Polskiej Logistyki 2015. Prestiżowe wyróżnienia zostały wręczone podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach.

    Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO miał miejsce w Katowicach, w dniach 5-6 października 2015 r. Jego celem było stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które miało wytyczyć kierunki dyskusji na temat biznesu TSL w Europie, stać się głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami. Intencją organizatorów było stworzenie najważniejszego i największego spotkania branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.
   W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach debatowali, obecni na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO, eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu, krajowej i europejskiej administracji oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.
   Inicjatywa Motory Polskiej Logistyki wskazuje najważniejsze zjawiska i trendy, które gruntownie zmieniają rynek transportowy, infrastrukturę i branżę TSL w Polsce. Wyróżnienia przyznane podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach honorują zarówno pojedyncze przedsięwzięcia inwestycyjne firm i instytucji, jak również realizowane na wielką skalę programy modernizacyjne i integracyjne.

- Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach jest stworzenie unikatowego forum wymiany opinii i doświadczeń dotyczących przyszłości europejskiej branży transportowo-logistycznej. W trakcie prac nad agendą postanowiliśmy, że spróbujemy wskazać i wyróżnić najważniejsze zjawiska i trendy w sektorze transportowo-logistycznym w Polsce. Temu celowi służą wyróżnienia Motory Polskiej Logistyki - powiedział w trakcie gali wręczenia nagród Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator wydarzenia.


   Laureaci nagród Motory Polskiej Logistyki 2015:

  • za inwestycje w polskich portach morskich - DCT Gdańsk

Rozwój portów morskich jest stymulatorem pozytywnych zjawisk w branży logistycznej i w całej gospodarce. Dzięki śmiałym inwestycjom polskie porty dorównały zachodnim. Liderem na mapie polskiej logistyki morskiej jest gdański terminal DCT, który realizuje właśnie kolejną inwestycję o budżecie 200 mln euro.

  • za modernizację polskiej infrastruktury kolejowej  - PKP Polskie Linie Kolejowe

Polska nadrabia zapóźnienia w dziedzinie infrastruktury transportowej - tempa nabrały wreszcie prace modernizacyjne na polskich torach, gdzie co roku bite są rekordy wydatków inwestycyjnych. Kiedy znikną utrudnienia związane z inwestycjami, ich pozytywne efekty odczuje cała polska gospodarka.

  • za rozwój infrastruktury dla transportu intermodalnego - PCC Intermodal

Nowoczesny transport intermodalny to przyszłość logistyki. Przewozy ładunków, wykorzystujące więcej niż jeden rodzaj transportu, stanowią coraz częściej standard pod względem efektywności, ale wymagają dostępu do zaawansowanej infrastruktury. Firma PCC konsekwentnie wpisuje się swoimi inwestycjami w ten trend.

  • za działania służące realizacji idei paneuropejskiego korytarza transportowego Północ-Południe - Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk

Polityka europejska wielką wagę przywiązuje do rozwoju korytarzy transportowych, które mają usprawnić przewozy towarów i zintegrować gospodarki krajów Wspólnoty. Korytarz Bałtyk-Adriatyk ma zasadnicze znaczenie dla krajów Europy Centralnej, dla działających tu firm i leżących w Korytarzu miast i regionów. 

  • za nowe inicjatywy na Nowym Szlaku Jedwabnym - Hatrans Logistics

"Nowy Jedwabny Szlak" - taką nazwę nosi projekt utworzenia korytarza transportowego łączącego lądem Chiny z krajami Unii Europejskiej. W realizację tej koncepcji wpisuje się stałe kolejowe połączenie cargo Łodzi z Chengdu, której operatorem logistycznym jest Hatrans Logistics. To dowód na to, że z reaktywacji "Jedwabnego Szlaku" mogą czerpać korzyści także polskie firmy.

  • za rozwój infrastruktury lotnisk regionalnych w Polsce - Związek Regionalnych Portów Lotniczych

Rozbudowa regionalnych portów lotniczych stała się ważnym czynnikiem integracji Polski z UE. W wyniku spektakularnych inwestycji poprawiła się dostępność transportu lotniczego, wzrosła jakość podróżowania. Stworzono też nowe możliwości rozwoju cargo lotniczego. Jedno z obiecujących ogniw tego systemu tworzy Airport Katowice w Pyrzowicach, którego gospodarzem, jako prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, jest pan Artur Tomasik.
 
   Inicjatorem i pomysłodawcą Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest PKP CARGO, konferencję organizuje Grupa PTWP. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 08 październik 2015 14:55
Zaloguj się by skomentować