Zaloguj się

DHL określa przyszłe łańcuchy dostaw dla przemysłu

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Sektor projektowo-produkcyjny zmienia się, aby sprostać współczesnym trendom i warunkom rynkowym w sytuacji, gdy zarządzanie łańcuchem dostaw staje się kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie udanych modeli przyszłej działalności. Jest to jeden z podstawowych wniosków nowej białej księgi opublikowanej przez DHL Customer Solutions & Innovation, poświęconej sektorowi przemysłowemu w roku 2025 i w późniejszych latach.

   Sektor produkcji, odpowiadający za około 17% PKB i 14% miejsc pracy na całym świecie, jest siłą napędową światowego handlu - 70% wartości światowego handlu generowane jest przez firmy produkcyjne. W związku z powyższym, autorzy raportu podkreślają, że koncepcje łańcuchów dostaw wymagają regionalizacji, stworzenia wzajemnych połączeń, większej trwałości i równowagi, a także większej elastyczności, aby sprostać takim trendom jak zmieniające się rynki, indywidualizacja zamówień czy zwiększona zgodność z przepisami.
   Raport "Budowanie świata - Przyszłość łańcuchów dostaw sektora projektowania i produkcji z perspektywy DHL" określa sześć najistotniejszych trendów w dziedzinie gospodarki, środowiska, polityki, nauk społecznych i technologii oraz ich konsekwencje. Na podstawie powyższych kluczowych ustaleń, w księdze przedstawiono odpowiednie reakcje sektora oraz pięć skutków dla przyszłych łańcuchów dostaw.

- Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się, że menedżerowie łańcuchów dostaw będą mieli w przyszłości do czynienia z jeszcze większą złożonością - wyjaśnia Reg Kenney, prezes ds. projektowania i produkcji, DHL Customer Solutions & Innovation. - Klienci będą oczekiwać szerszego portfela produktów bardziej dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W połączeniu ze zmianą na rynkach wzrostu, a więc większą liczbą dostawców, brakiem wykwalifikowanych pracowników i nowymi technologiami, zmusi to przedsiębiorstwa do przewartościowania swoich obecnych modeli łańcucha dostaw.

   Zregionalizowane łańcuchy dostaw muszą charakteryzować się większą trwałością
Ponieważ zmieniły się oczekiwania biznesu i odbiorców końcowych, przedsiębiorstwa projektowo-produkcyjne rozpoczęły restrukturyzację swoich procesów produkcyjnych oraz dostosowanie modeli biznesowych, aby bardziej skoncentrować się na kliencie i zwiększyć konkurencyjność. W przyszłości będzie to również obejmować inteligentne i zrównoważone metody produkcji i nowe modele współpracy w całym łańcuchu wartości. Łańcuchy dostaw wymagają dostosowania ze względu na rozkwit nowych rynków i przenoszenie produkcji przez przedsiębiorstwa bliżej rynków wschodzących. Aby przyspieszyć dostawę i natychmiast zareagować na zmiany zapotrzebowania ze strony klientów, niezbędna jest globalna sieć bardziej zregionalizowanych łańcuchów dostaw. Będzie to także wyzwanie dla kierowników łańcuchów dostaw, którzy będą zobowiązani do przestrzegania właściwych przepisów i wytycznych obowiązujących w danym kraju.
   Większa zmienność popytu ze strony klientów oznacza również, że w przyszłości łańcuchy dostaw muszą stać się bardziej odporne. Przedsiębiorstwa będą zmuszone do nieustannego kompromisu pomiędzy wydajnością a redundancją, a plany awaryjne staną się koniecznością. Równocześnie przyszłe łańcuchy dostaw w sektorze projektowania i produkcji muszą być bardziej elastyczne, szybsze, bardziej skuteczne i mieć możliwość reagowania tak, aby radzić sobie z mniejszymi partiami produktów zindywidualizowanych lub nieprzewidywalnymi zmianami popytu. Może to obejmować rozwiązania takie jak: druk 3D, inteligentniejsze zarządzanie zapasami, a także koncepcje dostawcy usług logistycznych, odnoszące się do zaopatrzenia dla producentów oraz operatora logistycznego.
   Ponadto przyszłe łańcuchy dostaw sektora projektowania i produkcji muszą być bardziej zrównoważone. Klienci coraz częściej wybierają dostawców na podstawie ich podejścia do ochrony środowiska. Aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko, przedsiębiorstwa projektowo-produkcyjne muszą zwiększyć widoczność w całym łańcuchu dostaw, co pozwoli im kontrolować emisję dwutlenku węgla wszystkich dostawców. Połączone i zintegrowane łańcuchy dostaw stanowią część tego rozwiązania. Dzięki analizie danych zebranych od dostawców i ich poddostawców, łańcuchy dostaw można połączyć na całej ścieżce transportowej (end-to-end) i w czasie rzeczywistym. Pozwoli to zwiększyć przejrzystość i usprawnić współpracę między różnymi etapami łańcucha dostaw.
   W tych warunkach różnorodność sektora projektowo-produkcyjnego to szansa. Wiele przedsiębiorstw projektowo-produkcyjnych już teraz z powodzeniem stosuje innowacyjne koncepcje łańcuchów dostaw, które może wykorzystać cały sektor. Co więcej, sprawdzone koncepcje z innych sektorów są już gotowe do zastosowania w branży projektowo-produkcyjnej, w szczególności koncepcje opracowane dla potrzeb branży motoryzacyjnej i technologicznej.
   Biała księga "Budowanie świata - Przyszłość łańcuchów dostaw sektora projektowania i produkcji z perspektywy DHL"  jest dostępna do pobrania pod adresem http://www.dhl.com/emtrends_whitepaper.html.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 12 październik 2015 13:08
Zaloguj się by skomentować