Zaloguj się

Korzystaj z technologii - niepożądane działanie leku zgłaszaj mobilnie

Od 12 listopada, każdy pacjent lub opiekun pacjenta może zgłaszać działania niepożądane leków zdalnie, za pomocą aplikacji mobilnej. To efekt projektu pilotażowego prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Instytut Logistyki i Magazynowania - GS1 Polska.

Wiadomo, że skutki stosowania leku - obok tych pozytywnych i oczekiwanych mogą być niekorzystne. Każdy z leków może, choć nie musi, spowodować niepożądane, czyli szkodliwe i niezamierzone działanie np. ból brzucha, osłabienie lub reakcje skórne. Informacje o takich działaniach zbiera, analizuje oraz przekazuje m.in. do unijnej bazy danych EudraVigilance Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Do niedawna bazę wiedzy URPL o niepożądanych działaniach zasilali tylko pracownicy służby zdrowia. Od 2013 roku taką możliwość ma każdy pacjent lub opiekun pacjenta. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie urzędu i wysłać go na poczcie. Działanie to, choć nie jest trudne, wymaga jednak zaangażowania i czasu, i jak wynika z raportów nie zdarza się często.

Udział Polski w ogólnej liczbie przesyłanych zgłoszeń działań niepożądanych leków wciąż jest niewielki. Z raportu WHO wynika, że w 2013 roku z Wielkiej Brytanii pochodziło 7,3 proc. zgłoszeń, z Niemiec 6 proc., z Francji 3,1 proc., natomiast z Polski zaledwie 1 promil (ok. 11 tys. zgłoszeń), z czego tylko 30 przekazali sami pacjenci. Tymczasem, na co zwraca uwagę dr Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM: "pacjent zwykle o wiele dokładniej i niejednokrotnie precyzyjniej jest w stanie opisać niepożądane efekty stosowanej farmakoterapii. W związku z niską zgłaszalnością powikłań polekowych przez profesjonalistów, właśnie dzięki pacjentom możemy pozyskać informacje niezbędne do bezpiecznego leczenia."
Ilość działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów ma szansę wzrosnąć za sprawą aplikacji mobilnej Mobit Skaner, która znacznie ułatwi proces wypełniania oraz przesyłania zgłoszeń. Wystarczy pobrać i zainstalować Mobit Skaner, następnie zeskanować kod kreskowy leku. Wszystkie informacje o leku, niezbędne do zgłoszenia, zostaną wypełnione automatycznie, a zgłaszającemu pozostaną do uzupełnienia tylko dane dotyczące pacjenta oraz działania niepożądanego. Całość zajmuje kilka minut.

Aplikacja Mobit Skaner została stworzona w Instytucie Logistyki i Magazynowania, a projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta. Aplikacja Mobit Skaner jest dostępna w Google Play dla użytkowników telefonów z systemem Android. Zarówno twórcy rozwiązania jak również przedstawiciele urzędu z zainteresowaniem oczekują pierwszych wyników licząc na znaczny wzrost zgłoszeń nadsyłanych przez samych pacjentów.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 12 listopad 2015 14:18
Zaloguj się by skomentować