Zaloguj się

Rzeszów miastem nowoczesnych usług dla biznesu

  •  Łucja Klein
  • Kategoria: Konferencje

18 listopada br. odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie.
W dyskusji o kluczowych kwestiach dla rozwoju outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie, udział wzięło ponad 200 osób, pośród których znaleźli się inwestorzy z branży BPO i SSC, przedstawiciele firm konsultingowych, audytorskich, real estate, HR, przedstawiciele samorządu, środowisk akademickich oraz organizacji branżowych z Polski i Ukrainy.

Uczestnicy konferencji debatowali o kluczowych kwestiach - z punktu widzenia inwestora branży w Polsce i na Ukrainie, takich jak m.in. różnice na rynkach nieruchomości biurowych w Polsce i na Ukrainie, potencjał kadrowy i tendencje na rynku pracy oraz upatrywane szanse i bariery w podejmowaniu decyzji o reinwestycjach.
- Obecność w mieście międzynarodowych firm z jednej z najdynamiczniej rozwijających się branży w Polsce, podnosi międzynarodową rozpoznawalność miasta, wpływa na zainteresowanie lokalizacją firm konsultingowych z zakresu doradztwa biznesowego, audytu, HR i nieruchomości biurowych oraz znacząco zwiększa przychody miasta z tytułu podatków PIT. Branża BPO/SSC wpływa także na zrównoważony rozwój oraz dywersyfikację inwestycji w mieście.
- Rzeszów jest miastem, które coraz częściej, w różnych rankingach, doceniane jest za tworzenie korzystnych warunków do lokowania inwestycji BPO/SSC. Minione Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu było mocnym akcentem, pozycjonującym Rzeszów jako gospodarcze centrum południowo-wschodniej Polski oraz miasto o ogromnym potencjale i wysokich ambicjach budowy w nim prężnego sektora BPO/SSC - zauważa Anna Proszowska-Sala, Prezes Zarządu Citybell Consulting, organizator i jeden z opiekunów merytorycznych tegorocznego Forum w Rzeszowie.
- O wyborze miejsca pod inwestycje decyduje w równym stopniu szereg czynników ekonomicznych, jak również panujące przekonania na temat atrakcyjności poszczególnych lokalizacji. Dlatego kapitał marki miasta jest dzisiaj funkcją napędzającą sprzedaż, pozyskiwanie inwestycji, kreującą kulturę, turystykę i tworzącą dobrobyt. Ma niebagatelne znaczenie w zrównoważonym rozwoju miast i regionów - dodaje Anna Proszowska-Sala
Natomiast Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio, również opiekun merytoryczny wydarzenia, stwierdził - Sektor nowoczesnych usług dla biznesu to sektor, który w ostatnim czasie tworzy bardzo dużo nowych, wartościowych miejsc pracy. Według niego - Nie wszystkie polskie miasta są gotowe na przyjęcie inwestycji branży BPO/SSC, natomiast wiele z nich zauważyło ogromny potencjał branży i zaczyna czynić różne kroki, w kierunku pozyskania inwestorów tego sektora - powiedział. - Rzeszów jest tutaj bardzo dobrym przykładem - dodał.

Jednym z celów Polsko-Ukraińskiego Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie była prezentacja najnowszej wiedzy i opinii na temat dalszych możliwości rozwoju sektora BPO/SSC w Polsce i w Rzeszowie oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami branży. Jak zaznaczył Sergiy Sumnikov, Prezes ukraińskiej firmy BPO Nextdoor, na Ukrainie mocno rozwinięty jest przede wszystkim rynek branży IT, reprezentowany przez firmy ukraińskie, w Polsce natomiast procesy BPO/SSC są bardziej zróżnicowane, a prowadzące je firmy, to podmioty międzynarodowe. - Wymiana doświadczenia w tym względzie jest dla nas bardzo ważna – powiedział.

O zapleczu kadrowym Polski i Ukrainy podczas Polsko-Ukraińskiego Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie, mówiła m.in. Edyta Janas, Dyrektor ds. kluczowych klientów, Randstad Polska. Podkreśliła, że polskie kadry są bardzo dobrze postrzegane przez firmy, które inwestują w Polsce. - Polacy są oceniani jako osoby, które bardzo szybko przyswajają wiedzę - powiedziała. Zaobserwowała też zachodzące zmiany wśród polskich pracodawców w myśleniu o kadrach z Ukrainy. - Dotychczas patrzyliśmy na nie głównie w kontekście obszarów produkcyjnych. W tej chwili, kiedy patrzymy na typ stanowisk, na które przyjmowane są osoby z Ukrainy - są to równorzędne stanowiska z tymi, które oferuje się pracownikom z Polski. Ważne jest to, że ci pracownicy są. Coraz więcej firm stara się więc deficyty pracowników na polskim rynku kompensować rekrutacją kadr na Ukrainie - powiedziała.

Nowoczesne powierzchnie biurowe w Polsce i na Ukrainie były przedmiotem dyskusji moderowanej przez Kingę Barchoń MRICS, Partnera PwC oraz Członka Zarządu RICS w Polsce. W dyskusji udział wziął m.in. Tadeusz Jachowicz MRICS - Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo-Wschodnią, Gleeds.
- Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych na Ukrainie jest dużo mniej rozwinięty niż w Polsce. Wynika to z wielu czynników - m.in. obecnej sytuacji geopolitycznej Ukrainy, sytuacji gospodarczej oraz dużo niższej niż w Polsce dostępności kapitału. Negatywne informacje dotyczące ryzyka związanego z inwestowaniem na Ukrainie niestety nie pomagają w zainteresowaniu inwestorów tą częścią Europy. Zatem - promocja kraju jest bardzo istotna - powiedziała Kinga Barchoń.
- Tutaj pojawia się płaszczyzna do współpracy Polski z Ukrainą - nawiązał Tadeusz Jachowicz. - Polskie firmy mogą pomóc w rozwinięciu nowoczesnej powierzchni biurowej na Ukrainie - przekazać wiedzę i doświadczenia, a ukraińskie we wsparciu zasobów pracowniczych w Polsce. Granica pomiędzy Polską a Ukrainą powinna jednak w tym kontekście zniknąć, dając możliwość budowy jednego, transgranicznego biznesu - dodał.

Rzeszów jest miastem, które coraz częściej, w różnych rankingach, doceniane jest za tworzenie korzystnych warunków do lokowania inwestycji BPO/SSC. Minione Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu było mocnym akcentem, pozycjonującym Rzeszów jako gospodarcze centrum południowo-wschodniej Polski oraz miasto o ogromnym potencjale i wysokich ambicjach budowy w nim prężnego sektora BPO/SSC. Polsko-Ukraińskie Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie było pierwszym i jedynym w 2015 roku międzynarodowym wydarzeniem, którego tematyka poruszała kluczowe kwestie dla rozwoju outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie.

Organizatorem oraz opiekunem merytorycznym konferencji była firma Citybell Consulting Sp. z o.o., jedna z wiodących firm strategicznego doradztwa komunikacyjnego w Polsce oraz pomysłodawca i realizator licznych, wielkoformatowych wydarzeń specjalnych. Miasto Rzeszów, razem ze Spółką DevelopRes, byli partnerami strategicznymi wydarzenia. Patronat merytoryczny nad konferencją sprawowali - Fundacja Pro Progressio oraz PwC.

Ostatnio zmieniany w środa, 25 listopad 2015 10:00
Zaloguj się by skomentować