Zaloguj się

10 lat partnerstwa Grupy DP DHL i ONZ

Od lewej Christof Ehrhart, Director of Corporate Communications and Corporate Responsibility, Maria Luisa Silva, Director of the UNDP Office in Genewa, United Nations Development Programme, Rudolf Müller, acting Director OCHA Geneva. Od lewej Christof Ehrhart, Director of Corporate Communications and Corporate Responsibility, Maria Luisa Silva, Director of the UNDP Office in Genewa, United Nations Development Programme, Rudolf Müller, acting Director OCHA Geneva.

Grupa Deutsche Post DHL, wiodąca firma pocztowa i usług logistycznych, wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych, reprezentowaną przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UNOCHA) oraz Przedstawicielstwem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) - 27 stycznia br. obchodziły dziesięciolecie udanej współpracy w obszarze przygotowania i reagowania na klęski żywiołowe. Partnerstwo dotyczy przygotowania lotnisk i personelu na wypadek klęsk żywiołowych oraz zapewnienia wsparcia dla lepszego zarządzania logistyką na lotniskach na obszarach dotkniętych klęską. Początkowe porozumienie zostało podpisane w grudniu 2005 roku w Nowym Jorku.

- Jestem bardzo dumny, że możemy dzisiaj świętować dziesięć lat udanej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierali nasze starania w dziedzinie przygotowania na klęski żywiołowe i pomocy humanitarnej. Nasze unikalne partnerstwo publiczno-prywatne rozwinęło się w bardzo pozytywną wspólną inicjatywę, która zapewniła niezbędne wsparcie na lotniskach i dostarczyła pomoc do najbardziej potrzebujących. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy dzielić się naszymi doświadczeniami w dziedzinie logistyki w ramach międzynarodowej wspólnoty zapewniającej pomoc humanitarną i we współpracy z tak uznanymi na świecie partnerami jak UNOCHA i UNDP. Ogromnie się cieszę, że w nadchodzących latach będziemy mieli okazję zdobyć dalsze doświadczenia w tej pozytywnej współpracy - powiedział Frank Appel, prezes Grupy Deutsche Post DHL.

   Gotowość portów lotniczych jest kluczowym elementem mechanizmów i planów zarządzania kryzysowego na wypadek klęsk żywiołowych. Ponieważ porty lotnicze są głównym punktem dostępu pozwalającym na otrzymywanie międzynarodowej i krajowej pomocy w sytuacji klęski, w przypadku uszkodzenia infrastruktury i braku przepustowości mogą one stać się krytycznym punktem blokującym przepływ takiej pomocy. W celu sprostania tym wyzwaniom, Grupa Deutsche Post DHL i UNDP wspólnie opracowały program Get Airports Ready for Disaster (GARD - Lotniska Przygotowane na Katastrofę). Główny nacisk w programie GARD jest kładziony na zebranie wszystkich istotnych interesariuszy biorących udział w działaniach humanitarnych - od przewoźników cargo do służb ratowniczych, przez służby ochrony, służby celne i kadrę zarządzającą - tak, by zidentyfikować potencjalne przyczyny zaległości, które mogłyby utrudniać prowadzenie działań pomocowych. Warsztaty GARD mają ponadto na celu opracowanie praktycznych zaleceń dla planów awaryjnych. Działania te również są prowadzone wspólnie z interesariuszami w danym kraju. Do dnia dzisiejszego program GARD został wdrożony na lotniskach w Armenii, Bangladeszu, Republice Dominikany, Salwadorze, Indiach, Indonezji, Jordanii, Libanie, Macedonii, Nepalu, Panamie, Peru, na Filipinach, w Turcji i Sri Lance. Wreszcie w ramach programu GARD prowadzone są także warsztaty następcze, pozwalające dokonać przeglądu oryginalnych zaleceń oraz procesu ich wdrażania. Te warsztaty zwane GARD plus były już prowadzone w wielu krajach, w tym w Armenii, Libanie i Indonezji.

- Coraz bardziej oczywiste jest, że zwalczanie ubóstwa i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju będą trudnymi zadaniami, jeśli nie podejmiemy tematu zagrożenia klęskami żywiołowymi - zauważa Magdy Martinez-Soliman, asystent sekretarza generalnego i dyrektor biura UNDP ds. polityki i programów wsparcia. - Wymaga to ogólnospołecznego podejścia, łączącego w sobie zarówno sektor publiczny, jak i prywatny. Partnerstwo pomiędzy UNDP, Grupą Deutsche Post DHL i OCHA właśnie takie jest. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich mocnych stron zaangażowanych agend, jesteśmy w stanie lepiej wspierać naszych partnerów na całym świecie w przypadku klęsk żywiołowych.

      W 2016 roku seria warsztatów GARD i GARD plus będzie kontynuowana w krajach takich jak: Honduras, Mauritius i Nepal.

- Wspólnie z Grupą Deutsche Post DHL możemy wspierać gotowość kryzysową i reagowanie kryzysowe - powiedział p.o. dyrektora OCHA w Genewie, Rudolf Müller. - OCHA, Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, łączy ze sobą uczestników działań humanitarnych, by zapewniać spójne reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz promować gotowość na klęski żywiołowe i zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Grupa Deutsche Post DHL posiada fachową wiedzę techniczną, majątek i zasoby, łańcuchy dostaw oraz sieci pozwalające na wspieranie działań na rzecz ograniczania ryzyka katastrof na całym świecie. Bardzo się cieszę, że będziemy kontynuować tę ważną współpracę.

   W zakresie reagowania na klęski żywiołowe Grupa Deutsche Post DHL nawiązała współpracę z UNOCHA. Podczas gdy Grupa bezpłatnie zapewnia ONZ dostęp do swoich podstawowych kompetencji w dziedzinie logistyki, do swojej globalnej sieci oraz know-how pracowników, ONZ upoważnia Grupę Deutsche Post DHL do działań w ramach międzynarodowej wspólnoty na rzecz pomocy humanitarnej i rozwoju. Tak zwane Zespoły Reagowania Kryzysowego (DTR) składają się z ekspertów DHL w dziedzinie logistyki, przeszkolonych z zarządzania kryzysowego. Ich zadaniem jest zarządzanie pomocą humanitarną docierającą na lotniska. Sieć DRT składa się z ponad 400 przeszkolonych wolontariuszy, którzy mogą zostać przetransportowani na miejsce w ciągu 72 godzin i są przygotowani na pobyt do trzech tygodni. Na lotnisku zespół zajmuje się darami, ich sortowaniem i składowaniem. Umożliwia to agendom pomocy humanitarnej szybsze dotarcie do pilnie potrzebnych rzeczy takich jak żywność, tymczasowe schroniska, leki i woda oraz ich dalsze przewiezienie do potrzebujących ludzi. Przepustowość lotniska, w połączeniu z brakiem sprzętu i zasobów często w bardzo trudnej sytuacji, to istotne czynniki wpływające na szybkość dostarczania pomocy do potrzebujących. Od 2005 roku zespoły DTR rozmieszczone zostały ponad 30 razy na całym świecie. Ostatnie misje miały miejsce po strasznym trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. i po przejściu cyklonu Pam na Wanuatu w marcu 2015 r. Oba programy, GARD i DRT, są częścią programu zarządzania kryzysowego GoHelp osadzanego w ogólnej polityce odpowiedzialności korporacyjnej "Żyjmy odpowiedzialnie" Grupy Deutsche Post DHL.

Ostatnio zmieniany w środa, 03 luty 2016 12:41
Zaloguj się by skomentować